احکام را با لبخند بیاموزیم
احکام جهاد

عروس و مادرشوهر

راه راه: جهاد چیست؟
الف) تدابیر و تاکتیک‌هایی است که خواهرشوهر برای گرفتن حال عروس خانواده در جمع بکار می‌برد
ب) جهاد از جهد می آید، یعنی تمام تلاش خودت را بکن تا بتوانی بعد از قدم زدن در سواحل اینستاگرام تا ساعت ۳ نصف شب، بتوانی نماز صبح بیدار شوی
ج)جیمی هست که وضعش حاد شده
د) مبارزه‌ کردن‌ در راه‌ خدا با جان‌، مال‌ و دارایی‌های‌ دیگر خود برای پیشبرد اسلام و یا دفاع از مسلمانان و سرزمینهای اسلامی

انواع جهاد را نام ببرید؟
الف) نام نمی‌بریم؛ غیبتشان می‌شود.
ب) دو نوع دارد: جهادی که به حکم مادر شوهر برای بریدن زبان عروس صادر می‌شود و جهادی که به دستور خواهر شوهر(جانشین مادر شوهر) داده می‌شود، که البته حکمش به شدت حکم مادرشوهر نیست ولی در صورت عدم اطاعت باید منتظر چند پس لرزه احتمالی باشد.
ج) جهاد برسه قسم هست که هر سه قسمش به فضولش نیامده!!!
د) جهاد دو قسمت دارد: جهاد ابتدایی که به معنای جنگ با مشرکان و کفار برای دعوت آنان به اسلام و توحید و برقراری عدالت است که با اجازه شخص امام معصوم یا نائب او ایجاد می‌شود؛ و جهاد دفاعی که به معنای جنگ برای دفاع از مسلمانان و سرزمین‌های اسلامی است.

دفاع چیست؟
الف) روش‌ها و ابزاریست که عروس خانواده در قبال حملات خواهر شوهر، چه لفظی و چه فیزیکی برای حفظ جان و زندگی مشترک خود، انجام می دهد.
ب) دفاع آن حرکتی است که هنگام برداشته شدن آخرین موز سبد میوه توسط کنار دستیتان باید بزنید.
ج) دفاع حرکتی که وقتی میبینید سهم ته دیگتان را خوردند باید بزنید.
د) دفاع حق همه‌ی مسلمانان است، که در هر زمان و در هر جا که مورد هجوم دشمنان قرار گرفتند یا آیین و مذهبشان درخطر بود برای حفظ جان و دین خود با دشمنان مبارزه کنند

ثبت ديدگاه