پیغامگیر تلفنی آقای نماینده

عزل و نصب سفارشی

برای ارتباط با واحد پشتیبانی مدیر کل تأمین اجتماعی کلید 《حق با نماینده است》
برای اطلاع از آخرین لیست دوستان نماینده کلید 《پیمانکار درستکار》
اگر قصد عزل‌شدن سریع از پست خود را دارید کلید 《حق کارگر خوردن ندارد》 را فشار دهید.

سکوت پیشه من نیست

عاشق نعره ام و از سکوت بیزارم

در دست دیگرش فشفشه گرفته و پشت‌بند آن به مردم بوشهر پیام داده بود که: «لبان کودکانت را پرلبخند میخواهم

احکام را با لبخند بیاموزیم

احکام جهاد

جهاد از جهد می آید، یعنی تمام تلاش خودت را بکن تا بتوانی بعد از قدم زدن در سواحل اینستاگرام تا ساعت ۳ نصف شب، بتوانی نماز صبح بیدار شوی

احکام را با لبخند بیاموزیم

الان یا الان؟

گوش: «نذار به بقیه بگویم که اسمت توی شناسنامه ات تهال بوده و رفتی عوضش کردی! بماند که دماغت هم عملی هست»

احکام را با لبخند بیاموزیم

احکام همسرداری

زن میتواند در قبال کاری که در خانه میکند...


الف)کلی غر به جان همسر خود بزند
ب) می تواند از همسرش جان بخواهد(حالا کی هست که بدهد!)
ج) زن که نباید که در خانه کار کند.
د)از او طلب اجرت کند

عنوان