نظر سایر بخش‌های دولت در مورد دلیل گرانی خیار!
از کی بپرسم؟

ریاست جمهور: هر چه خیار دارید بر سر آمریکا بریزید!

معاونت ریاست جمهور: دولت خیارها را روی ریل قرار داد که متاسفانه توسط قطار اقتصاد له شد.

رئیس سازمان بورس: نرخ خیار از این پس تنها بین ۶ تا -۲ درصد نوسان می‌کند.

وزیر ورزش و جوانان: خیار بلژیکی که توسط کمک مربی تیم فوتبال این کشور لیس زده شده موجود است.

معاون محیط زیست: بخاری‌ها را یک درجه کم کنید تا گلخانه‌های خیار را سرما نزند.

رئیس دفتر دولت: قیمت ۲۰ هزار تومان، سقف خیار است و بعد از آن برمیگردد.

وزیر مخابرات: به زودی همه خیارها را هوشمند می کنیم

سخنگوی دولت: هر خیاری جای ما بود الان خیار ۳۰ تومان می شد.

 

ثبت ديدگاه