الزامات ساخت یک گفت و گوی تلویزیونی
الزامات ساخت یک گفتگوی تلویزیونی

معذرت خواهی مجری

راه راه: کلیات

نام برنامه: نام برنامه حتماً باید هم‌نام با یکی از برنامه‌های آنوری باشد، البته با رعایت احترام. مثلاً در اسم برنامه نباید از ضمیر “تو” استفاده شود، عیب است، زشت است، قباحت دارد حتی! باید بگویید: شما

مدت زمان برنامه: این بازه خیلی خیلی باز بوده و بستگی به تعدد نسبت‌های فامیلی گروه برنامه‌ساز با مسئولین در مقیاس فامیل بر ثانیه، قطر دُم تهیه کننده و تعداد قلب و بوس و لاو زیر عکس فیتنس مجری دارد.

اهداف:

– تسویه حساب مالی بدهی‌های تهیه کننده در پروژه قبلی سینمایی‌اش

– تسویه حساب غیرمالی با کسانی که در مورد موقعیت جغرافیای چشم و ابروی تیم برنامه‌ساز نظر داده‌اند

ملزومات اجرایی:

۱. مجری: به فردی گفته می‌شود که قادر به خریدن بیش از ۲۰ دست کت و شلوار در یک سال باشد.

شرایط ظاهری:

– بینی عمل شده با کمترین شعاع سوراخ بینی

– ابروهای نازک برای آقایان و ابروهای ضخیم برای بانوان

– دور بازوی آقایان مساوی با دور کمر بانوان یا برعکس

– قابلیت باز کردن دهان تا خرتناق جهت دهان‌دره با امکان قابل رؤیت بودن لرزش زبان کوچک

– فاقد ستون فقرات و عدم توانایی در صاف نشستن

معلومات:

– آشنایی با انواع کلمات چارواداری

– تسلط کامل به زبان انگلیسی در حد “اوکی” و “اوه لَه لَه”

۲. اتاق فکر: اتاق فکر به تیم محتوایی برنامه گفته می‌شود. این تیم متشکل از اعضای ثابت شامل: اسی سگ‌دست، هوشنگ جگر سوخته، فریبا تیزی، سیا پاشنه‌کش، و اعضای غیر ثابت شامل هر کسی که با مهمان مشکل شخصی دارد، است.

۳. تجهیزات:

– نور موضعی برای گرداندن بالای سر میهمان

– کابل برق برای میهمان‌هایی با مقاومت بالا

– گوشتکوب برقی

– جفت پا

– کف گرگی

۴. شورای عالی اعتذار(با مسئولیت خیلی خیلی محدود)

این بخش صرفاً جنبه تشریفاتی داشته و برای ادامه حیات برنامه مفید است. فعالیت شورای اعتذار بعد از پایان هر برنامه آغاز شده و شامل معذرت‌خواهی کتبی،‌ معذرت‌خواهی شفاهی، معذرت‌خواهی با قابلیت تکذیب، معذرت‌خواهی همراه با زیر‌میزی، معذرت‌خواهی خشک و… است.

ثبت ديدگاه