الو، پاریس؟

راه راه:

قاضی: شاکی خودشو معرفی کنه.
شاکی: بیژن هستم.
قاضی: کدوم بیژن؟ بیژن باقی و بیژن فانی سابقه دارن، اولین بیژن شاکی هست که تو عمرم میبینم.
شاکی: بیژن نامدار زنگنه وزیر پرسابقه نفت هستم.
قاضی: راست میگی قیافه ات خیلی شبیه وزیر گازوئیله.
شاکی: من خود وزیر نفتم نفت نفت نفت!!!
نگهبان: اوهووی نفتی اینجا دادگاهه نه جای نفت فروشی بیا برو بیرون جار بزن.
قاضی: نگهبان، ایشون شاکی هستن نه نفتی بذار شکایتش رو بگه، خب بفرما از کی شاکی هستید؟
شاکی: از دست اروپا شاکی‌ام آقا. جواب تلفنم رو نمیدن. از صبح تا حالا صد بار گرفتم جواب نمیدن.
قاضی: خب اینکه جرم نیست دوست ندارن جواب بدن.
شاکی: باید جواب بدن، طبق قراداد فی مابین اینستکس باید جواب بدن. قراره ما نفت بفروشیم به اونها، اونها غذا بدن به ما تا از گرسنگی نمیریم.
نگهبان: قربان نگفتم این نفتیه.
قاضی: نگهبان ساکت شو ببینم چی میگه؟ این راست میگه وزیره! بدون لهجه گفت «فی مابین»
بیژن شماره رو بده با تلفن اینجا بگیرم. شماره نمیندازه شاید برداشتن.


پشت خط: الو بفرمائید.
قاضی: قاضی هستم، چرا جواب وزیر ما رو نمیدید؟
پشت خط: بازم این آقا؟ صد بار بهش میگم اینجا خونه شخصیه مزاحم نشید شماره اشتباهی بهت دادن، بازم زنگ میزنه میگه نفت بهت فروختم، غذا چی شد؟ اصلا آقای قاضی من از این آقا شاکی ام.
نگهبان: قربان من دیگه حرفی ندارم.
بیژن: آقای قاضی داره از زیر برجام در میره، این اروپاییها بار اولشون نیست سر ما کلاه میذارن.
پشت خط: آقای قاضی اینجا افغانستانه، خونه شنبه. آقا اگه بدونه مزاحم دارم خون جلو چشماش رو میگیره، میشه پنجشنبه آقا.
قاضی: خانم قضیه رو ناموسی نکنید. حالا یه نفته، می‌خواستیم بفروشیم به اروپا. حکمتی توش بوده خط رو خط شده، کی از همسایه همزبان بهتر، شما نفت لازم ندارید؟ نفت داریم چه نفتی.
نگهبان: قربان شما هم؟
پشت خط: خط تو خط چیه؟ خط اروپا هیچ وقتی توی خط افغانستان نمیفته. شماره رو بهش انداختن، نفت هم لازم داریم. چندتا بشکه برامون بفرستید.
بیژن: خانم واسه قیمت، دلارش رو من میگم سِنت‌اش رو شما بگید.
پشت خط: دلار و سِنت نداریم. تخم مرغ محلی داریم. خواستید در خدمتیم، نخواستید بجای نفت هیزم آتیش میزنیم، دیگه هم مزاحم نشید.
بیژن: حداقل کمیسیون قاضی رو بدید.
قاضی: بیژن جان کمیسیون نمیخوام. تخم مرغا که اومد ارزون میشه، میرم خودم میخرم شب عیدی بجا پروتئین، امگا میزنیم به رگ.
پشت خط: صلوات معامله رو بفرستید.

ثبت ديدگاه