پیشخند
الو… صدا نمیاد!

ارمان ملی:
ترکیه، «جنگ آب» علیه ایران را راه انداخت.
+ چندتا ازین سلبریتی هامون رو صادر میکنیم مساوی میشیم!

ابتکار:
فرهنگ را ببینید.
+ دختر را بگیرید!

اعتماد:
دیدار پس از ۱۱ سال
+ حالا چی بپوشیم؟

جام جم:
صدای اسرائیل را از باکو میشنوید.
+ الو… صدا نمیاد!

خراسان:
واکسن نزن‌ها پرهیاهو، کم طرفدار
+ در مرکز واکسن زنی رفتم دوش
دیدم دوهزار واکسن‌ گویا و خموش،
هر یک به زبان خویش برمن گفتند،
کو واکسن زن و واکسن خر و واکسن فروش

شرق:
ماجرای زیرزمین ساختمان بورس
+ تالارش چه خبر بود که زیرزمینش باشه!؟

شهروند:
۷ دلیل اصلی امتناع از واکسن
+ بی لیاقتی پادشاهان قاجار، دخالت دربار، نفوذ بیگانگان و غیره.

ثبت ديدگاه