جلسه‌ پساپیروزی در ستاد پزشکیان
اولین ناهار کاری

صبح روز ۱۶تیرماه ۱۴۰۳، اگر پزشکیان منتخب مردم شود:

(پزشکیان روی صندلی خوابش برده که در اتاقش باز می‌شود و اعضای ستاد می‌ریزند داخل)
ظریف: آقا تبریک می‌گم. بالاخره تونستیم.
پزشکیان (با استرس): حالا من چی بپوشم؟
آخوندی: روی سفید کاپشنت رو.
پزشکیان: ولی من آمادگی‌ش رو ندارم… یه جلسه بذارین ببینیم چه گلی به سر بگیریم؟
ظریف: همه هستیم دیگه.
پزشکیان: حسن کو؟
آخوندی: اون ویدئو کنفرانسی میاد جلسه رو.
پزشکیان: ممدجواد دکمه رفع فیلتر رو بزن فعلا تا ببینم چی می‌شه.
ظریف: سیاست خارجه به فیلتر چه؟
پزشکیان: عه… تو رو نگفتم که!
آذری جهرمی: آقا خودتونم باورتون شده انگار. دست ما نیست که.
پزشکیان: پس چرا گفتی وعده‌ش رو بدم؟
روحانی (تماس ویدئویی): بگو تا FATF تصویب نشه، برق دکمه‌ش وصل نمی‌شه.
پزشکیان: به FATF چه ربطی داره؟
روحانی: من آبِ خوردن ملت رو به برجام ربط دادم، تو دکمه رو نمی‌تونی به FATF ربط بدی؟
پزشکیان: انرژی رو چیکار کنم؟ برق، گاز؟
آذری جهرمی (با احساس): قبض برق جدا، قبض گاز جدا… هارهارهار….
(ایما اشاره ظریف، که یعنی وقت شوخی نیست.)
آذری جهرمی: اوهووم… گفتم فضا تلطیف بشه.
روحانی: اون برنامه رو گذاشتم تو کشو، بده بهش.
آخوندی: اووف چه خاکی گرفته!
پزشکیان: تو برنامه داشتی به من ندادی؟ این جلیلی دهن ما رو سرویس کرد هی گفت برنامه‌ت رو بده. حالا برنامه چی هست؟
روحانی: ساعات قطعی برق منطقه‌ای.
ظریف: مو لا درزش نمی‌ره.
روحانی: دقیقا… ساعت‌هایی که نوشته قطع می‌شه که قطعا قطعه. بقیه ساعت‌ها هم رندوم قطعی می‌زنیم.
پزشکیان: بهداشت رو چیکار کنم؟
آذزی جهرمی: رعایت کن… هارهارهار
ظریف: نبات داغ و نعنا. آبِ رو آتیشه واسه هر دردی.
روحانی: واسه زخم بسترم خوبه؟
آخوندی: من شنیده بودم که هر جایی‌ت درد می‌کنه «خودت بمال»ی خوب میشه.
آذری جهرمی: آبیلبعبتلنن.
آخوندی: ببند دهنت رو ببینم چی میگی.
آذری جهرمی: میگم این دندون عقل من درد می‌کنه چندروزه. اینم بمالم خوب می‌شه؟
آخوندی: نه دیگه. اون دردش از کمبود عقله. مالیدن فایده نداره… هارهارهار
پزشکیان: خب قضیه مسکن و شهرسازی رو هم بگین چیکار کنیم که دیگه ببندیم بریم خونه.
آخوندی: خسته نباشید.
روحانی: اگه جلساتتون می‌خواد انقد سنگین باشه، من دیگه نمی‌آم.
ظریف: جلسه خوبی بود.
آذری جهرمی: ناهار نمی‌دین؟

ثبت ديدگاه
عنوان