رمزگشایی صحبت های عفت مرعشی؛ تیترِ خواب دیدم
اگر زن خواب ببیند…

دیدن همسری که شاه شده در خواب بر دو وجه است؛ یا غذای سنگین خورده و خواب سنگینی دیده است یا واقعا ظرفیت‌های همسرش خیلی بالاست و امکانش وجود دارد. 
ابن‌الملوک شکم سیری در کتاب مجمع الذخایر نظامی گوید: اگر زن ببیند همسرش شاه شده ولی خودش طاقچه بالا می‌گذارد و گریه می‌کند که چرا شاه شده است، تا آخر عمر تاج پادشاهی نداشته او را به سر مردش می‌کوبد و هر چقدر مرد بگوید من شاهم، باور نکند. 
اگر هم ببیند همسرش شاه شده شک نکنید خواب ملکه را هم برای خودش دیده و در آینده رئیس‌جمهور می‌شود، حالا اینکه رئیس‌جمهور زن داشته باشیم یا نه در کت خواب نمی‌رود.
اگر زن خواب شاه شدن همسرش را ببیند ولی نگه دارد بعد از فوت او برای ملت تعریف کند به مردم ظلم کرده و باید بموقع تعریف می‌کرد تا معبران آن را تعبیر می‌کردند و خدا بیامرز به این شکل حیف شده و مخفیانه شاهنشاهی کرده است.
 

 


✅ در این شماره راه راه به رمزگشایی صحبت های عفت مرعشی پرداخته شد. عفت مرعشی گفته بود: خواب دیدم همسرم شاه شد! رئیس‌جمهور زن باید روحیه جنگی داشته باشد.

ادامه تیترها را از اینجا بخوانید:

ثبت ديدگاه