بخش‌هایی از یک مقاله درباره برجام
برجام روح است

راه راه:
با پیروزی جوبایدن، این سوال به وجود آمده است که آیا آمریکا می‌تواند به برجام بازگردد؟ این سوال اساسا غلط است زیرا برجام یک روح جاری در جهان است و هرگز چیزی نمی‌تواند به آن داخل یا خارج شود. همه کائنات در برجام حضور مثالی دارند. در واقع جوبایدن از بدو تولد در برجام حاضر بوده و هیچ چیزی حتی اراده خودش نیز نمی‌تواند او را از برجام خارج کند. همچنین برجام یک کلی است، بدین معنا که حتی اگر تمام اجزای آن و کشورهای عضو به وظایف خود عمل نکنند، برجام کماکان هست و خواهد بود و خللی در هویت آن به وجود نخواهد آمد. بنابراین برجام نه تنها یک معاهده یا یک قرارداد معمولی بین چند کشور نیست، بلکه اصلا یک امر سیاسی محسوب نشده و باید همچون فوتبال، غیرسیاسی باقی بماند. برجام یک معنای عام است که در زمانه ما به دست مردانی قابل، وضع حمل شده است.

دکتر جمشید جمبل‌آبادی، فوق تخصص غدد مثالی

ثبت ديدگاه