رمزگشایی صحبت روحانی؛ تیتر دولت دوازدهم
بکوش تا آسایش در نگاه تو باشد …

راه راه:
از نتایج یک پیروزی و نجات ملّی شیک و تمیز، تغییر جهان‌بینی افراد نسبت به پدیده‌های زندگی است که دولت دوازدهم به چه زیبایی این تغییر نگرش را رقم زد. مثلاً قدیم‌ها آسایش این بود که یک شغل آبرومندی باشد و یک درآمد حلالی که بعد از کار، میوه و شیرینی بخرید و ببرید خانه با اهل و عیال بخورید و از دیدن تلویزیون لذت ببرید. اما الآن هر هفته یک شغل عوض می‌کنید و از صبح شنبه تا دو ساعت مانده به صبح جمعه هم کار می‌کنید و باز نمی‌توانید یک کیلو خیار بخرید که بدن‌تان با ویتامین غریبه نباشد. تا اینجایش شاید به ظاهر فلاکت‌بار باشد اما آسایش حقیقی زمانی حاصل می‌شود که بعد از همه این دوندگی‌ها بفهمید که دویدن برای دنیا فایده‌ای ندارد و قید ازدواج و زندگی و خیار و سایر خوردنی‌های غیرضروری را بزنید و تا ابد در زیرزمین خانه پدری با آرامش بخوابید و عاقبت‌به‌خیر شوید.

 


 
✅ موشکافی صحبت های رئیس جمهور که گفته بود: اگر بگوییم دوران دولت یازدهم و دوازدهم دهه‌ی پیروزی و نجات ملی بوده است، اشتباه نگفته‌ایم.
 

ثبت ديدگاه