پیشخند ۱۵ اسفند
بیرون گذاشتن دماغ از ماسک ممنوع!

آرمان ملی
هشدار ۲۴۰ نماینده: دولت تقابل نکند.
+ ما عادت نداریم کسی جلومون وایسته.

پونزده هزار یورو بدهید نروید سربازی
+ده هزار یورو بدهید بروید ولی کچل نکنید.

راه خود را از پوتین جدا کنید
+نصیحت ناظم دبیرستان به همکلاسی‌های پوتین.

آسیا
آمدن و رفتن گروسی بهر چه بود؟
+به کجا میرود آخر ننمایی وطنم

مشمولان غایب مقیم خارج می‌توانند سالی دو بار بیایند و بروند.
+ با این وضعیت دلار بیشتر از این هم نمیتونن بیان و برن.

آفتاب
کمک مردم به مردم
+دولت‌ها هم که اصولا کار‌های مهم‌تری دارند.

مسکو خطاب به آمریکا: اول تضمین بعد امضا
+یادش بخیر بعضی‌ها اول امضا می‌زدن بعد هم باز امضا میزدن.

لطفا آدرس غلط ندهید.
+از گوگل مپ کمک بگیرید.

ابتکار
مسافرت نوروزی به شرط رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی
+مثلا با ماسک و دستکش برید شمال شنا کنید.

واکسن زدن به معنای رویین تن شدن نیست.
+مجوز بیرون گذاشتن دماغ از ماسک هم نیست.

اعتماد
طرح صیانت پایه محکمی ندارد.
+پایه نمیخواد. رو میخواد که نماینده‌ها دارن.

اطلاعات
وزیر رفاه: بسته معیشتی عیدانه طراحی شده است.
+تصویر این طراحی هنرمندانه شب عید به واتساپ بازنشستگان ارسال خواهد شد.

ثبت ديدگاه