دستورالعمل ده ماده ای برای التیام تحلیف ترامپ و تسکین درد عدم صدور ویزا
بی خیال باش! آماده باش!

راه راه:

۱- بی خیال باش!
کلهم اجمعین دنیا را به اپاندیس خود حساب کنید وگرنه سخت می گذرد.

۲- حرص نخور!
در این مواقع سعی کنید از مواد حاوی کافئین و خواب آور استفاده کنید. خواب بودن بهترین مسکن برای فراموشی!!

۳- کراپ کن!
ترامپ را در عکس ها کراپ کرده و اوباما را قرار دهید. شاید لوس جلوه کند ولی یکی از بهترین روش های اعلام اعتراض هست.

۴- آماده باش!
از خریت هایی که ترامپ می تواند انجام دهد، هیچ گونه اطلاعاتی در دسترس نیست.

۵- زیرک باش!
قبل از دیگران به فکر نامه نوشتن باش چه بسا بعد از یک روز قانون ممنوعیت نامه لاشخوران تصویب شد.

۶- پست بگذار!
روغن ریخته را نذر امامزاده کن، منت بر سر دیگران بزار، خودلوس پندار باش.

۷- خستگی ناپذیر باش!
از هر راهی که فکرت میرسد استفاده کن. می توانی اعتصاب غذا کنی تا ویزای آمریکا را بگیری، فقط اعتصاب غذای خشک

۸- حرفه ای باش!
از خرید تا پاچه خواری حرفه ای باش. شاید پول بیشتری بدی ولی بوی نویی  می دهد.

۹- حقیر باش!
اگر تو نتوانی بروی، کس دیگری نباید برود. تمام تلاش خودت را بکن.

۱۰- این ترامپ که ما می‌بینیم، خر تر از این حرف هاست. فقط میتونی کراپ کنی.

ثبت ديدگاه
عنوان