دستورالعمل ده ماده ای برای التیام تحلیف ترامپ و تسکین درد عدم صدور ویزا

بی خیال باش! آماده باش!

آماده باش!
از خریت هایی که ترامپ می تواند انجام دهد، هیچ گونه اطلاعاتی در دسترس نیست.

اگر در ایران هم یک ترامپ داشته باشیم

ترامپ تهدیدی برای قوانین ایران

از هر چه بگذریم، سخن دانشجو خوش تر هست، پس برای این نیمرو خوران قانون 9.5 به ده را تصویب می‌کند که بر اساس آن به طور سیستماتیک نمرات 9.5 به ده ارتقا یابد تا این قشر ذلیل از پاچه خواری اساتید رها یابند.

چگونه اعتصاب موفقی داشته باشیم؟

آموزش اعتصاب مختلف

اعتصاب از رفتن به دششویی
تحمل این نوع اعتصاب نیاز به اعصابی قوی و شلواری محکم دارد که با توجه به نیاز روزانه به دششویی سخت بوده و هر کسی قادر به انجام آن نیست. از آنجا که در گینس ثبت نشده است برای امیال سیاسی قابل‌استفاده نیست.

پیشنهادات گرم کننده

تلطیف هوا با ترکاندن کیسه

جیب مبارک? میزان سرما: خشک شدن دست و پا به همراه خواب‌آلودگی
اگر ذخیره هوای گرم شما رو به اتمام است و بر اساس موانع پیش‌بینی‌نشده خواهشمندیم با شماره 4379 تماس حاصل فرمایید. تا از یخ زدگی محافظت شوید.

استیضاح تا به کی؟؟؟

بعضی از این رفتارهایی که این مجلس نسبت به دولت انجام می ده، قابیل با هابیل نکرده.

عنوان