تقویم تاریخ/ اعزام هیئت ایرانی «حسن نیت» به بحرین

۱ خرداد ۱۳۴۹

دولت ایران، به جهت ارتقای وضعیت آب و هوایی کشور، مجمع الجزایر گرم و خشک بحرین را از خود جدا کرد. پس از این اقدام، یک هیئت ایرانی حسن نیت به بحرین اعزام شد تا مراتب عذرخواهی رژیم ایران را بابت کمی مساحت، گرمی هوا و عدم وجود جاده چالوس در این منطقه ابلاغ کند. البته طرف بحرینی به سبب شنیدن شعر «خوشا شیراز و وصف بی مثالش»، خواستار انتقال شیراز یا لااقل آرامگاه حافظ به بحرین بود که متأسفانه با وقوع انقلاب، امکان اثبات حسن نیت ایران و همچنین توزیع موز در مدارس از بین رفت.

ثبت ديدگاه
عنوان