رمزگشایی پنتاگون
حرف اضافه

آمریکا اعلام کرد ما هنوز افغانستان را رها نکرده‌ایم و خیلی هم نگرانیم و شدیدا پیگیر پیشروی‌های طالبان هستیم. او در ادامه افزود اگر ببینیم طالبان مثل برادر بزرگ‌ترش داعش خوب از پس کار برآمد که هیچ! اگرنه ما هنوز به خانه نرسیدیم و یک چای هم روی گاز نگذاشتیم، یک سوت بزنید اونجاییم. پنتاگون باز هم اضافه کرد افغانستان از جمله کشورهایی است که سربازان ما چشم باز کردند افغانستان را دیدند و از وقتی برگشتند به آمریکا غریبی می‌کنند. او باز هم اضافه کردنش را ادامه داد و گفت از آخرین باری که نگران افغانستان شدیم چندین سال گذشته و نگرانی ما هنوز برطرف نشده، امیدواریم طالبان طوری عمل کند که ارزشش را داشته باشد ما رنج دوری از سرزمین مادری‌مان را تحمل کنیم. پنتاگون همینطوری داشت ادامه می‌داد که ما ادامه ندادیم.

 

 
 
ادامه تیترها را از اینجا بخوانید:

ثبت ديدگاه