ویکی کووید (رژیم آشغالی اسرائیل)
حفظ فاصله جهانی

قدس در اسارت

راه راه: در ۱۵ مه سال ۱۹۴۸ بن گورین رسما اعلام کرد ویروس «کرونا اسرائیل» بدون اینکه لب به خفاش بزنند در فلسطین منتشر شده است. در آن زمان کسی این ویروس را جدی نگرفت و درباره آن جک هم ساختند. کم‌کم این ویروس با انتشار در بدن میزبان خودش را صاحب‌خانه اعلام کرد و نشست وسط پذیرایی.
مردم فلسطین که نه ماسک داشتند و نه مایع وایتکس آشامیدنی، کشته‌های زیادی دادند. این ویروس شب و روز مثل توده‌های سرطانی از پهلو می‌زد و از شکم در می‌آمد از سر می‌زد از دم در می‌آمد.
«کرونا اسرائیل» بین سال‌های ۱۹۴۶ تا ۲۰۰۸ تقریبا همه سرزمین اشغالی را مبتلا کرد. برای مبارزه با این بلای مسری اعراب منطقه که انتظار زیادی از آن‌ها روی دوششان سنگینی می‌کرد، توصیه کردند «حفظ فاصله جهانی» بهترین راه مبارزه با این ویروس بوده و بعد از دست دادن با سران این رژیم دست‌ها را به مدت ۲۰ دقیقه گربه‌شور کنند و وسط انگشت‌ها و کف دست فراموش نشود.
ویروس اسرائیل با زیاده‌روی در گودبرداری و زمین‌خواری سرزمین فلسطین نزدیک بود خودش هم تا اعماق کشف نشده توسط گالیور نشست کند که فلسطینی با مقاومت سرشان را گرم کردند.

ثبت ديدگاه