پیشخند
خشم آمریکا از گاو شیرده

آرمان ملی
توله یوزها زنده می‌مانند؟
+اگه قیمت گوشت رو بفهمن نه!

فردوسی همچنان خورشید فرهنگ وادبیات ایران است.
+ولی سلیقه ادبی جوانان داره میره به سمت چراغ نفتی!

بازگشت کوپن با نام کالابرگ
+آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟حالا که از گرانی افتاده ام از پا چرا؟

سوال هایی از جراحان اقتصادی
+ حالا فعلا مراقب باشید تیغ و پنس تو شکم مردم جا نمونه.

آسیا
عصبانیت آمریکا از عربستان
+حتما شیر فاسد دوشیدن دادن دستشون.

راهکار یک مسئول برای حل مشکلات: مردم بی دلیل بخندند!
+ضرب المثل «خنده بر هر درد بی درمان دواست» برای شما مسئولین قفل نیست!

سید حسن خمینی: امروز همه مسائل به سیاست خارجی گره خورده
+نون بربری تو خوابش هم نمی‌دید به سیاست خارجی گره بخوره.

ابتکار
سقف‌های لرزان مستاجران
+با این اجاره ها نه تنها سقف بلکه تن مستاجران هم میلرزه!


اعتماد
باید گره سیاست خارجی را باز کرد
+اما با دست نه دندون!

بی میلی سرمایه گذاران به ساخت واحدهای جدید
+چون از اجاره بهای واحدهای قدیم نوه نتیجه‌هاشون هم دارن میل میکنن.

ثبت ديدگاه