اندر احوالات آفتاب تابان برجام و ...
خوشا برجام و وضع بی مثالش!

راه راه:

خوشا برجام و وضع بی مثالش
چه اوضاعی به بار آورده حالش!

بَنا شُد آب را با خود بیارد
هزاران وعده افتاده وبالش

چنان خورشیدِ برجام است پرنور
که شب ها هم نمی بینی زوالش

بخر عینک که چشمان من و تو
گرفته کوررنگی در قبالش

چنان پرنور شد اهواز با او
که برق و لامپ را برد از خیالش

همین اهواز از بس گرد و خاکی ست
هوایش هم برویاند نهالش

همه در انتظار یک کلیدیم
چرا مهجور ماندیم از وصالش؟

نکن جلب توجه! هیس! ساکت!
سوال از او؟! بگو تنها کمالش

ثبت ديدگاه
عنوان