بازگشت بازرس به آژانس
دستور گازی

راه راه:

به گزارش خبرگزاری هاوار نیوز، چند روز پیش ایران به دلیل وجود مواد مشکوک و خطرناک از ورود یک بازرس زن آژانس به تاسیسات نطنز جلوگیری کرد و او با ترک ایران به مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی بازگشت. این بازرس در حالی که به خطرناک بودن موادی که حمل می کرد، نا آگاه بود و هی تکرار می کرد «من خودم بازرسم اینم کارتم» و جواب مامورین فرودگاه مبنی بر «نه بابا جدی می گی؟» از خروجش از فرودگاه جلوگیری شد.

اتحادیه اروپا بعد از این ماجرا ضمن ابراز نگرانی عمیق اظهار داشت: «مواد شناسایی شده مواد آرایشی بوده و از ایران می خواهیم اطمینان دهد بعد از این از حساسیت دستگاه‌های مراکز نطنز بکاهد یک قلم نیترات این همه هوچی‌گری ندارد.» این اتحادیه هرگونه خرید از مراکز غیر استاندارد را نتیجه این افتضاحات سیاسی اعلام کرد و به بازرسان زن هشدار داد سرویس بهداشتی‌ها هم در مراکز هسته‌ای دستگاه‌های پیشرفته‌ای دارند و ما از دستمان در رفته و «عدم نصب دستگاههای ردگیر» را جزو شروط برجام نگذاشته‌ایم. همچنین این اتحادیه توصیه کرد از مراکز استاندارد و مورد تایید خریداری نمایند و بیشتر از این هم نمی‌توانیم زیر زبانی حرف بزنیم.
گفته ها حاکی است آژانس هسته‌ای نیز که به دنبال انتخاب دو پهلوترین جملات در عرصه بین‌المللی است طوری که نه سیخ بسوزد نه کباب سخنان مقامات ایرانی را نپذیرفته ولی به مشورت با ایران مشغول است تا بالاخره یا برجام جر بخورد یا آمریکا و بدین ترتیب غائله ختم شود.
واکنش‌های آمریکا نیز نشان می‌دهد از لو رفتن این بازرس خوشحال نیستند، ولی از اقدام ایران هم خوشحال نیستند. ولی از اینکه تبعاتی برای ایران داشته باشد خوشحال می شوند. مقامات آمریکایی جهت دفاع از اقدامات بشردوستانه خود اعلام کرده اند «کیف خالی این زن خودش گواه ماجراست و در مرام ما نیست کسی را دست خالی راهی کشور غریب کنیم پس کار خودشونه»
طبق گزارشات جدید یک منبع کاملا شفاف، ایران ضمن رفع آلودگی وسائل این بازرس او را باز پس فرستاده و یک بازرس حرفه‌ای‌تر درخواست نموده است. رئیس جمهور کشور هم که از مهلت دادن به طرف‌های برجام خسته شده است طی یک دستور گازی به انتقال گاز به فردو رضایت داد.

ثبت ديدگاه