رمزگشایی صحبتهای جهانگیری؛ تیتر #جهانگیری
دوست بد را کنار بگذار به دشمن بد خوشبین باش

راه راه:
پنج راه رسیدن به پیشرفت در کلام جهان اسحاق، فیلسوف بزرگ قرن و متحول‌کننده مفهوم پیشرفت در جهان
 
۱- آموزش: شما باید بیاموزید. باید یاد بگیرید. باید بفهمید. حتی اگر قرار است صبح جمعه بفهمید. باید بفهمید. حتی اگر نمی‌فهمید.
۲-مهارت: مهارت، بال پرواز شماست. مهارت دروغ گفتن بدون خندیدن، مهارت وعده دادن و عمل نکردن، مهارت مذاکره کردن با بدعهدان، اینها مهارت‌های بزرگ زندگی توست.
۳- پول: یک دولت پولدار بهتر از یک دولت فقیر است. پس تا می‌توانی پولدار شو. حتی اگر به قیمت بالا بردن قیمت دلار باشد.
۴- ارتباطات: تو و دنیای پیرامون تو نیاز به ارتباط دارید. حتی اگر دنیای پیرامون با تو قهر باشد تو باید با آن دوست باشی. پس تا می‌توانی قرارداد ببندد. مخصوصا با آنها که چشمان آبی و موهای بور دارند.
 
۵- نگرش ذهنی مثبت: باید به همه خوشبین بود. به همه‌… توجه کن به همه‌ همه‌ همه. فقط به آنهایی که در داخل همش غر می‌زنند و عیشت را خراب می‌کنند خوشبین نباش. دوستان بد را باید دور ریخت. به دشمن بد باید خوشبین بود. این شعار ماست.
 

✅ موشکافی صحبت های جهانگیری را اینجا بخوانید. معاون اول رئیس جمهور گفته بود: ما در این دولت بیشتر از همه دولت‌های گذشته پیشرفت داشته ایم.

 

 

ثبت ديدگاه