طنز روز| فوت اول نه؛ فوت دوم

خبرها حاکی از این است که ملک‌سلمان هم فهمید تماس تصویری چیست و چجوری کار می‌کند و از آن‌هایی نیست که داخلش سکه می‌اندازند. اتفاقا یک تماس تصویری هم با مجمع سازمان ملل متحد گرفت و دو تا فوت پشت سر هم کرد که یعنی موشک بعدی را از طرف من بیندازید.

وی پس از فوت‌های خود گفت: عربستان به حاکمیت ملی تمام کشورها احترام می‌گذارد بجز آن‌هایی که دوست ندارد. شاه سعودی در ادامه با اشاره به اینکه اصلا امور داخلی کشور مردم به ما چه و ما تو همینی که زاییدیم موندیم اظهار داشت حتی قطر و بحرین و یمن اینا. پشت سر ما آدم حسابی‌های موفق حرف زیاد هست که باید با تکنیک به کتف چپم که بر مبنای آخرین متدهای روز اروپا، آمریکا و حومه است، با آن‌ها برخورد کرد.

پادشاه عربستان درباره جنگ در یمن نیز گفت: طرح صلح عربستان که سال گذشته مطرح شد، می‌تواند ضامن صلح در یمن باشد. وی با اصرار شرکت کنندگان کمی از جزئیات طرح را لو داد و گفت: گام اول برای تحقق صلح در یمن این است که همگی باهم، با اولین شلیک بمیرند که اسراف هم نشود. اینجوری ما قول می‌دهیم دیگر با مردم یمن درگیر نشویم که هیچ، پنجشنبه جمعه حلوا هم خیرات کنیم. اینجور خانواده‌هایی هستیم ما.

وی که یادش رفته بود یک چیزی در مورد ایران هم بخورد، گفت: ایران همسایه ماست و من جغرافی را زیر یازده و نیم نگرفتم. تازه بچه محل هم هستیم. آن تحریم‌ها هم تقصیر ترامپ ذلیل مرده بود که‌ در پاچه ما فرو کرد وگرنه اصلا به ماچه که تحریم کنیم. آن هم ایران جون خودم که قدرت منطقه هم هست. همچنین مدیونید اگر فکر کنید ما ترسیدیم. ما فقط می‌خواهیم اعتمادسازی کنیم که خیلی هم خوب است.

ثبت ديدگاه