عملیات اتمام بزن در رو
طنز روز | ویز ویز

راه راه:

گزارش ملوان ناوشکن ایالات متحده آمریکا از عملیات توقیف نفتکش در دریای عمان

ساعت ۱۵ روز سوم نوامبر ۲۰۲۱ سرباز با کله به داخل کابین وارد شد. گزارش سرباز به این شرح است «نیروهای ایرانی روی نفکش آلبالویی که قبلا دزدیده بودیم فرود اومدن و دارن می برنش قربان!»

سوء تفاهم پیش آمده برای سرباز برطرف و درساعت ۱۵:۱۰ جلسه فوری به شرح زیر تشکیل شد؛

عنوان جلسه: چه گلی به سرمون بگیریم!

صورتجلسه: ایالات متحده چشم امید اعراب و سایر مشتری های منطقه است. برای اینکه مشتری ها مطمئن شوند پولشان را به دریا نریخته اند، چند بالگرد و ناوشکن به صحنه عملیات اعزام و نشان دهید دنیا دست کیه!

۱۵:۲۰: دستور اجرا شد.

۱۵:۲۰: پیام مخابره شده از سوی ناوشکن ایرانی: داداش ما در حال عملیات هستیم زیر دست و پا نباش!

۱۵:۴۰: نیروهای دریایی ایالات متحده پاسخی در شان کاخ سفید داده و با بی محلی به تهدید ناوشکن دشمن، مثل سریش به نفتکش آلبالویی چسبیده و یک بالگرد اعزام کرد.

۱۵:۴۰: پیام مخابره شده از سوی ناوشکن ایرانی: بالگرد آمریکایی! ویز ویزت روی اعصاب است، مگس کش بیارم یا خودت میری؟

۱۵:۴۰: پاسخ نیروهای ایالات متحده با توجه به صراحت بالای پیام بدین شرح است؛ رو چشم!

۱۶:۰۰: بعد از درخواست کمک از طرف نیروهای خط مقدم، چند قایق شیک و نو به منطقه اعزام شد

۱۶:۰۰: قایق های آمریکایی توسط قایق های ایرانی با رعایت احترام و رعایت پروتکل های بهداشتی به طرف منزل راهنمایی شدند

پایان گزارش

ثبت ديدگاه