معرفی کتاب چخ‌چخی‌ها
عادی مثل مردم

جنگ هم مثل خیلی چیزهای دیگر در این دنیا، ذاتش بد نیست و زاویه‌دید‌های مختلف به آن است که بد بودن یا خوب بودن آن را مشخص می‌کند. مثلا جنگ برای پیروز میدان اصلا بد نیست ولی قطعا بدترین اتفاق برای کسی است که مواضعش را در آن از دست داده. تعداد نسبتا زیاد کتاب‌های چاپ شده با نگاه طنز به جبهه و جنگ نیز نشان می‌دهد جدای از اصل جنگ، این روایت‌ها هستند که خوب بودن یا بد بودن آن جنگ را مشخص می‌کنند.

کتاب‌های زیادی در مورد خاطرات جبهه‌های نبرد دفاع مقدس نوشته شده‌اند که تعداد زیادی از آن‌ها به جمع آوری خاطرات طنز و بانمک پرداخته‌اند، اما کمتر کتابی دست به جمع آوری خاطرات طنز نبرد مدافعان حرم در سوریه زده است و این خاطرات بعضا در کتب روایت زندگی شهدا پراکنده هستند.

«چخ‌چخی‌ها» اولین کتابی است که به صورت مستقل، تنها به بیان و روایت خاطرات طنز نبرد مدافعان حرم در سوریه پرداخته است و «ناصر جوادی» به عنوان نویسنده کار سعی کرده با نوشته‌ای شیوا و بدون تکلف، تنها اصل خاطره را بیان کند و حتی اطلاعات پاورقی‌ها در مورد شهدا و مواردی که برای فهم خاطره نیاز به توضیح دارند نیز در راستای درک بهتر فضای خاطره است.

کتاب با تصویرهای نقاشی شده خود هم توانسته ذهن مخاطب را به فضای رخ دادن خاطره منتقل کند و از این رو هم مخاطب را با کشش و جذابیت موجود در روایت‌ها همراه سازد. کششی که در نهایت مخاطب را به این نتیجه می‌رساند که شهدا هم مثل بقیه بوده‌اند و دستیابی به مقام والای آن‌ها حتی برای مخاطب نوجوانی که در مسجد شیطنت می‌کند نیز امکان‌پذیر است.

ثبت ديدگاه
عنوان