نامه‌ای از قبلی به بعدی
مجلس یعنی جای نشستن

راه راه:   کلید زیر گلدون چپیه‌س. برش دار به تعداد بزن. عجله‌م نکن. روزای اول هیچی سر جاش نیست. تا یه هفته ناهارت رو با خودت ببر که بقیه فکر کنن آره. هرجوری که بار اول ببیننت چهارسال همونجوری نگات می‌کنن. زودتر هم ماشین رو دست و پا کن که خط ویژه‌ت راه بیفته. راستی یهو جوگیر نشی سر صندلی دعوا کنی. از قبل جا همه معلومه. نبشام گیر کسی نمیاد. تازه بهتر، هرچی گم و گورتر راحت‌تر. تو تلگرام شماره صندلی خوبارو نوشتم برات.‌ اینا نقطه کورن، خوابشون ملسه دوربین از جلو نمی‌گیره. ولی باید مراقب باشی چی تو گوشیت میاری بالا. با صاحبشون تونستی همون هفته اول طرح رفاقت بریز عوض کن. یه کلکی سوار کن. نتونستی هم بخر. رأی بده. طلای رایجه و همیشه جواب. یه سجاده هم بردار بنداز جلوی یکی از ستونای نمازخونه.‌ جمعشم نکن. ستون کم داره، ولی روزای سخت به داد می‌رسن. تعقیبتم بذار بلند باشه. کنتور نمی‌ندازه. پلاستیک فریزر حتما ببری. اونجا واجبه و گیر نمیاد. یه روزی می‌شه لنگ یه پوست تخمه باید یا غیبت بخوری یا جیباتو آشغال‌دونی کنی. راستی کمیسیونا. سنگ بلند برندار. اگه می‌تونی یه زد و بند کن شاید گرفت و با بقیه رفتی بالا. نشدم یه جایی اون وسطا خراب شو. نذاشتن قضیه رو قومیتی کن. سر وصدا کنی می‌ترسن بهت می‌دن. فقط سمت نفت نرو. بذار از الان دشمن نسازی. استخدامی هزار تا راه داره بدترینش کمیسیون نفتی شدنه. اگه وزیر آشنا داری برو اون سمتی، کمیسیون رو بگیری همه‌جوره رواله. چهاربیت شعر حفظ کن واسه نطقات. سخنرانی شد تا می‌خوره داد بزن. به شدت بگیره. راستی جات که معلوم شد سریع آمار دو طرفت رو در بیار. رفیق شو به کارت میان. همیشه هر سه چهار صندلی باید یه بپا داشته باشه که اگه اوضاع قرمز شد بقیه رو بیدار کنه. کلا مجلس تنهایی سخته. حتما هم‌زبونارو روز اول پیدا کن. واتس آپم گروه بزنید.

راستی هفته اول بازار گروه زدن گرمه. همه رو برو. جا نذاریا چیزی. بعدا به حرفم می‌رسی. شده برگه رو بدزدی شماره‌ت رو یواشکی اونجا بنویسی می‌ارزه. چه آتوها که بیاد دستت. آتو هم حرف اول رو می‌زنه. راستی، یه وقت اونجا با وزیر وزرا عکسی چیزی نگیری. این خبط رو نکن. ما کردیم چوبش رو نخوریم درست، ولی ملخک هم جستنش یه حدی داره. آسه برو آسه بیا پولت رو بگیر چیکار داری به اینکارا. بعدا وقت زیاد هست. انقد همایش بری و عکس که یه کارتون آلبوم کافی نشه. خلاصه، عجله نکن. بیشتر گوش بده و ببین و کمتر حرف بزن. زیر صندلی هم یه جفت دمپایی بذار. فعلا.

ثبت ديدگاه