واکنش شاعران راه راه به روحانی
مشت و مال تورم سه رقمی!

راه راه:

روحانی: نگذاشتیم تورم سه رقمی بشود!

– عالی شده رنگ ریش ما؟ + صدردرصد!
– اصل است برند این عبا؟+ صددرصد!
– گفتی چه شده نرخ تورم، اسحاق؟
+ مانده برسد هنوز تا صددرصد!!
✍️ سوده سلامت

من و افتخارات دیرینه‌ام
که گشته مدالی سر سینه‌ام
تورم رساندم به هشتاد و هشت
هماهنگ با سن کابینه‌ام!
✍️ حسن اویسی

در دولت من هیچ خطایی نشده
جز اینکه به وعده اعتنایی نشده
گفتم که تورم بشود تک رقمی
شادم که رقم‌هاش سه‌تایی نشده!
✍️ زهرا آراسته‌نیا

کوچک شده سفره‌های مردم، راضی است
هرچند شده کلیدشان گم، راضی است
از رونق و امید و تعامل تنها
از دولت تدبیر، تورم راضی است!
✍️ طاهره ابراهیم‌نژاد

ثبت ديدگاه