نگاهی به کتاب طنز شاقلوس
مهدی‌نژاد خفه می‌شد اگر شاقلوس را نمی‌نوشت

راه راه: کتاب‌های مهدی نژاد دو حالت دارند یا امید ‌‌مهدی‌نژاد نویسنده‌ی آنهاست و یا نیست. آنهایی که نیستند هم دو حالت دارند یا زیر نظر امید مهدی‌نژاد نوشته شده‌اند و یا زیر نظر امید مهدی‌نژاد رد‌شده‌اند. مثلا مجموعه‌ی قاف لبخند کتاب‌هایی هستند که زیر نظر امید مهدی‌نژاد نوشته‌ شده‌اند و شاقلوس هم یکی از کتاب هاییست که مهدی نژاد نوشته و زیر نظر خودش هم بوده‌است.

به شاقلوس بیشتر می‌خورد یک گربه ی چاق باشد که فقط پپرونی می‌بلعد تا اینکه اسم یک کتاب، اما نویسنده در آن عقاید عامه‌ی مردم که واقعا عقاید عامه‌ی مردم هستند را گیر آورده است. یعنی مهدی‌نژاد دیده که بازار خرافات خیلی هر کی به هر کی است، پس او هم هر چه دلش خواسته را در این قالب جا کرده وبعد هم گفته کی به کی است؟

معلوم نیست شاقلوس اعتراضیست به آنهایی که برای همه ی سکنات و وجناتت یک تفسیر دارند و یا اینکه نویسنده بدش هم نیامده و جنس هایش را قاطی کرده که البته گاهی از اصلش هم بهتر شده.
از ویژگی های مثبت شاقلوس این است که سعی کرده لحن خونسردش را تا آخر حفظ کند واز قالب خارج نزند و از ویژگی های منفی آن هم این است که خیلی سعی کرده از قالب خارج نزند تا جایی که قالب اصل بوده و آن چیزی که درآن ریخته شده خیلی مهم نبوده.

در میان خواندن کتاب، گاه به صفحاتی برخورد می‌کنید که مطمئن می‌شوید نویسنده به خودش سفارش داده که یک کتاب فلان هزار کلمه‌ای بنویسد، وگرنه دلیلی برای حذف نکردن آن‌ها وجود‌‌ ندارد.

درست است که شاقلوس در لهجه ی تهرانی به معنی بیماری کج و خشک شدن دست از مچ است، ولی هر چه هست اگر نویسنده‌اش آن‌ها را نمی‌نوشت از حرصی که داشته خفه می‌شد و باید یکجایی این حرف‌ها را می‌زد.

مثل اینجایش که می‌گوید:
«اگر نام کسی راببرند و آن شخص وارد شود به طور قطع و یقین حلال زاده است.
اگر اسم کسی را بردند و او وارد نشد، صبر کنند و تا ده بشمارند که اگر آمد حلال زاده است.
اگر باز هم نیامد دوباره بشمارند.
اگر کلا نیامد به چیز های دیگر فکر کنند.»

و یا در جایی دیگر که :

«کف پا که بخارد، راه دور خواهد‌رفت.
هر چه بخاراند، راه کوتاه‌تر می‌شود ، تا آنجا که در نهایت سفر کنسل شود.»

شاقلوس مجموعه ای از۱۲۰ ناباور باور کردنی است که انتشارات قاف لبخند آن را در سال ۱۳۹۵ برای اولین بار منتشر کرده. البته شاقلوس چاپ دوم خود را طبق گفته‌ی مدیر انتشاراتش، مدیون خندوانه است؛ چرا که بعداز معرفی در این برنامه خیلی زود چاپ های اولش به اتمام رسیده است. این کتاب به گروه‌های سنی ای که شوخی بردار نیستند و مردم آمریکا که گفته‌های ترامپ را برای خوردن محلول های ضد عفونی باور می‌کنند توصیه نمی‌شود.
کتابِ شاقلوسِ ۹ هزارتومانی را می‌توانید در نرم‌افزارهای کتابخوان، به صورت PDF سه هزار پونصد تومانی هم خریداری کنید.

ثبت ديدگاه