موضوعات محیرالعقول در بیست و سومین نشریه طنز و کاریکاتور بزنگاه

در این شماره داریم: بیت الحال دولتی ها با فیش های نجومی، ریختن آب پاکی آمریکا روی دستان ظریف، طنز درمانی، برخورد نزدیک از نوع شلاق، ضیافت صرف شلاق، فالنامه محسن رضایی، هیزم های تبر به دست، پروژه حفاری کارگران، پرفسوره دُخی قوری بغل بهایی ها، شاهکار برای فعال سازی بخش خصوصی، هجوم کلیدی سازمان تجارت جهانی به اقتصاد مقاومتی، پرواز محمد علی کلی، کورگدن جدید الخلقه، مسخ و فسخ، یک کارتون شاعرانه، نتایج مسابقه طنزک پیشین، فراخوان مسابقه طنزک جدید، عناصر زیبایی آفرین در کاریکلماتور، اقتصاد ایران در حلقوم سازمان تجارت جهانی، ۱۰ کارتون برتر نیکلای وورنتسو، دیپلماسی مالی عربستان و ماست مالی سازمان ملل، هدیه تابوت از طرف عموسام، گلچین دکتر سلام، کارتون های مطبوعاتی، کولی بازی شیطان کوچک، آثار برگزیده مسابقه کارتون و کاریکاتور هولوکاست، باز هم سه میمون، امپراتوری اردوغان.

ثبت ديدگاه
عنوان