نقیضه جات بلای خانمان سوز چشم و هم چشمی
نقیضه| من و GUCCI به هم سازیم و بنیادش بر اندازیم

راه راه:

بیا تا مبل نو گیریم و طرحی نو در اندازیم
که آتش در میان قوم و خویش شوهر اندازیم

اگر ژیلا CHANEL گیرد که از من سوز دل گیرد
من و GUCCI به هم سازیم و بنیادش بر اندازیم
مهدی پیرهادی و حافظ

عمه جانم سمن آورد و گل و نرگس و بید
تا بگوید به زنم ادکلنش بد بو است
رضا حسین پور و سعدی

از آمدنم نبود گردون را سود
وز رفتن من جاه و جلالش نفزود

شکی نبود که علت خلقت من
با جاری خویش چشم و هم چشمی بود
حسن اویسی و خیام

گر شوهر من آنچه زری داشت نگیرد
چون شمع همان دم به دمی جان بسپارم
محمدباقر منصورسمائی و حافظ

«نه مرا حسرت جاه است و نه اندیشه مال»
غرض این است فقط: کوری خواهر شوهر
مهدی احمد لو و سعدی

اردلان سنگ عقیقی به زنش خواهد داد
چشم نرگس به زن او نگران خواهد شد
مهنا صادقی و حافظ

مژه ها و چشم یارم به نظر چنان نماید
که ببین خریده جاری دکوری تازه اش را
ابراهیم صفایی و عراقی

گرچه بالا برود پول من از پارو، باز
خوبی آن است و‌رفاه آن که فلانی دارد!
سارا رمضانی و حافظ

ثبت ديدگاه