مسائل و مشکلات انتخاباتی/4
چطور باور کنم؟!

۷

سوال:

مسئول محترمی هستم که از بدو تولد مورد لطف یکی از مسئولین گرامی بوده و به همین خاطر سالهاست مشغول دورکاری با حق ماموریت در یکی از وزارت خانه ها هستم. متاسفانه مسئول مذکور در انتخابات رد صلاحیت شده و به زودی با اتمام این دولت، مسئولیت فعلی از من کنده خواهد شد. چه راهکاری برای اینجانب توصیه می فرمائید؟

پاسخ:

این بهترین فرصت برای شماست تا پس از گذراندن یک دوره سخت کاری، به استراحت بپردازید. توجه داشته باشید شما اکنون یک کارشناس و مسئول سابق محسوب می شوید و قادرید مصاحبه های جذابی در رابطه با نخبه سوزی ها در این مملکت تفت بدهید. سعی کنید قبل از کنده شدن کامل از مسئولیت فعلی، چند عکس اتفاقی از محل کار ثبت کنید و با مراجعه به کارگزینی، سمت و شرح وظایف دقیق خود را جایی یادداشت کنید.

 

۸

سوال:

نامزدی هستم علاقمند به ورزش خصوصا زنان. بر آن شده ام تا از حق زنان سرزمینم در نشستن روی سکوهای بتونی ورزشگاه آزادی و تناول فلافل و تخمه در آن جایگاه دفاع نمایم. چگونه و با چه ترفندی دفاع کنم؟

پاسخ:

همه گزارشگران فوتبال معتقدند بهترین دفاع حمله است؛ حمله کنید! به جای پرداختن به شعار دست خورده «ورود زنان به ورزشگاه ها»، به شعارها و مطالبات جدید رو بیاورید: چرا باید همیشه مرد سال فوتبال از بین آقایان انتخاب شود؟ چرا همه اسامی و اصطلاحات ورزشی مثل داور، مربی و… مردانه هستند؟ چرا به مربیان زن مربیه نگوئیم؟

ثبت ديدگاه