کاندیدا شو7/ بررسی انواع و اقسام نامزد‌های ریاست جمهوری بر مبنای پایش انجام شده در سال 1400
چیزشی

نامزدهای ریاست‌جمهوری هرکدام بر اساس انگیزه‌ای اقدام به ثبت‌نام در انتخابات می‌کنند همانا که انسان به آرزو‌ها زنده است. تاکنون و قبل از پدیده شبه‌مناظرات سال ۱۴۰۰ دسته بندی مناسبی برای این انگیزه‌ها وجود نداشت ولی با رخ‌دادن این عجوبه، حال می‌توان به دسته بندی نسبتا دقیقا از انواع و اقسام نامزدها دست یافت.

– پوششی:
این نوع نامزد که تاریخ پیدایش آن به ۱۳۹۶ باز می‌گردد، عملکردی پوششی برای نامزد مشخص دیگر دارد و سعی می‌کند خلاها و نقاط ضعف او را بپوشاند و همواره به او یاری رساند. در سال ۹۶ برای اولین بار و آخرین بار کامل‌ترین نمونه این نوع نامزد با درصد پوشش ۱۵۹ پدید آمد به گونه‌ای که نامزد اصلی در پایان رقابت‌ها خود سعی می‌کرد به نفع نامزد پوششی کناره‌گیری کند ولی این موضوع با مخالفت روبه‌رو شد و نامزد پوششی یک روز مانده به انتخابات از صحنه رقابت کنار رفت.

– روکشی:
نامزد روکشی نامزدی است که در کمال و حتی جمال تعجب، تا دو هفته قبل در جایی مسئولیت داشته ولی خود اکنون و با سر بالا (زاویه حدود ۱۸۰ درجه) منتقد وضع موجود در همان مکان است. محققان بر آن باورند روکشیَّت این نامزد برای سرپوش گذاشتن روی مسئولیت قبلی خود حتی از جلدهای محکم کنترل‌های قدیمی تلویزیون هم بیشتر است. این نامزد در نهایت استقلال روکش خود را درآورده و همچون زمان مسئولیت خود همچنان از دو کلمه «چشم حتما» و «هرچه شما بفرمائید» استفاده خواهد کرد.

– جوششی:
نامزد جوششی نامزدی است که نه تنها تمامی عزم خود را جزم می‌کند تا با گروهی خاص از لحاظ ادبیات و طرز صحبت کردن بجوشد بلکه گاهی انگشت به دهان بزرگان آن گروه می‌کند و آنان با تعجب نسبت به وی می‌گویند:«بابا تو دیگه کی هستی؟!» نامزد فوق با استفاده از موتور جوش و ابزار آلات صنعتی سعی دارد هرچه خوبان همه عالم دارند را در دوره یکی از سردرمداران همان گروه خاص جا بدهد تا بلکه نیم نگاهی هم به او بیندازند و لااقل به جای پنج در برابر یک از هشتک پنج در برابر دو استفاده کنند نامردها.

– سوزشی:
نامزد سوزشی قبل از هر مناظره بندهای پوتین نظامی‌اش را می‌بندد، دوبار به صورت رفت و برگشتی از زیر قرآنی که همسرش در خانه تهران برایش گرفته رد می‌شود و قول می‌دهد که سالم از میدان نبرد باز گردد. هنوز دو قدمی برنداشته متوجه می‌شود کلید تانکش را از جاکلیدی کنار یخچال برنداشته است. وی مسلط به آمار و ارقام است و همچون بولدوزر از روی هر نامزد پوششی، روکشی یا حتی جوششی دیگر رد می‌شود و چیزی جز کارش برایش اهمیت ندارد. البته اگر اشتباهی از روی نامزدی رد شده باشد در فرصت‌های بعدی عذرخواهی می‌کند که این کارش قابل تحسین است.

– رویشی:
نامزد رویشی سنی کمتر از مجری مناظرات دارد و همچون پسری خوب روی صندلی خودش می‌نشیند و حتی دیگر رفقا را به رعایت آرامش دعوت می‌کند. این نامزد طبق تلاش‌ها و تحقیقاتی که دوستانش انجام داده‌اند طرح‌های عجیب و غریبی برای تغییر شیوه حکم‌رانی دارد که البته ضمانت اجرایی آن‌ها هنوز به حیز انتفاع نرسیده‌اند. این نامزد می‌تواند به عنوان یکی از رویش‌های چهل سال برگزاری انتخابات در نظر گرفته شود که همه چیزهای خوب انتخابات‌های قبلی را جمع کرده و چیزهای بدش را دور ریخته است. بیش باد!

– گویشی:
‌گویشی‌های جذاب برای همه چیز برنامه دارند، حتی برای برنامه. ظلم و جفا را حتی در برنامه‌ای که برایشان ریخته شده برنمی‌تابند و از بقیه هم می‌خواهند که از خودشان شروع کنند و بقیه هم با او همراه می‌شوند ولی دریغ که «دو صد گفته چون نیم کردار نیست.» گویشی‌ها وقت کم می‌آورند حتی در آن ۲۴ ساعتی که در تلوبیون دارند. به گفته ۲۴۸ درصد از جامعه آماری، گویشی‌ها رای ندارند ولی افراد خوب و با برنامه‌ای هستند و حتی‌تر می‌توانند کشور را مدیریت کنند ولی حیف که «رای ندارند.»

ثبت ديدگاه