نگاهی بر تعریف حقوق بشر امریکایی
حق کلا واس ماست

راه راه: درین مقاله تلاش کردیم تا بهترین تعریف را با توجه به فرهنگ لغات رایج در کلام بزرگمردان امریکایی تبیین کنیم. درین رهگذر تلاش کردیم تا مثال هایی از تلاش بی وقفه ی آنان را متذکر شویم.

کلیدواژه ها: حق- بشر- امریکا

حقوق: جمع حق است. در تضاد با باطل (ر.ک تروریست و ضدامنیت ملی, کسی که با “اونا” باشد نه با ما, حسودای ما که بترکه چشمشون ایشالا) در تعریف حق معانی متفاوتی یافت نمیشود و حق همان است که ما میگوییم, ( ر.ک حرفای منو عموسامی جون درباره ی دنیا … پ ن پ انتظار داشتی بدخواه و افراطی علیه ما هم حق داشته باشه؟ واه و واه و واه)

بشر: با فتحه ی ابتدایی. جمعی محدود که انسان تلقی شده و باقی افراد خارج از آن و فاقد انسانیت اند. غالبا رنگ سفید تا برنزه همراه رنگ چشم در طیف های آبی و سبز دارند. ملیت و نژادشان آنگلو ساکسون و صهیون های حومه و وابسته. در غیر اینصورت جزو بشر مطلق نبوده و در صورت نیاز برای جودهی رسانه ای به نام بشر لیبل گزاری می شوند. ( ر.ک اقشاری از نژاد پارس که گاهی حرف های خوشایند ما میزنند و به نام بشریت شرفیاب می شوند)

امریکایی: صفت است. متعلق به امریکا. آنچه وابسته به نظر امریکا باشد.امریکا>>>> نام یک قاره است ولی جزو معانی بی اهمیت به حساب می آید چون کلش واس ماست. غالبا نام یک کشور است با چندین ایالت. ( ر.ک کدخدا, ابرقدرت, یه تیربزنه پودر میشیم) تولید کننده ی گروه های مودت بخش طالبان و داعش. امن ترین کشور برای رنگین پوستان به ویژه انواع سیاه و متالیک. دارنده ی با کیفیت ترین سلاح های ش.م.ر. مبدع خط دفاع از حقوق بشر در سطوح جهانی و فوق جهانی در حد استار وارز.

با این درنگ در معتبر ترین فرهنگ لغات کاربردی امریکای کبیر میتوان به صورت خلاصه گفت که حقوق بشر امریکایی یعنی حقوق یکسری امریکایی که یکسری امریکایی تبیین کرده اند تا کل جهان برای رفاه حال یکسری امریکایی اجرایش کنند.
مرسی اه

ثبت ديدگاه
عنوان