کاریکلماتور
معتادان سربه زیرترین قشر جامعه هستند

راه راه:

۱. دندانپزشک دندان طمع را نمی کشد.

۲. هیئت دولت هم روحانی دارد.

۳. ماشینش را که گاز زد٬ دندانهایش شکست.

۴. برای اینکه مجلسشان گرم شود کولر را خاموش کردند.

۵. وقتی موقعیت های زندگیت را بسوزانی ٬دودش به چشم خودت میرود.

۶. معتادان سر به زیر ترین قشر جامعه هستند.

۷. چون زیر بغل هایش بو میداد کسی زیر بغلش را نگرفت.

۸. برای “هی کل تر” شدنش٬غصه میخورد.

۹. برای آب بندی ماشینش سد ساخت.

۱۰. مفتی وهابی حرف های مفتی میزند.

۱۱. بعضی ها در” مجلس”غم و شادی “قانون گذاری” میکنند.

۱۲. کلیه ی دوستان قابل پیوند زدن نیست.

۱۳. به ماشین “بی بند و بار”هم اعتمادی نیست

۱۴. معلم در “برپا” شدن کلاس نقش دارد.

۱۵. برای “برپا” شدن آتش بس در سوریه٬ “نشست” برگزار کردند.

۲ Comments

  1. افشار ۱۳۹۵-۱۰-۲۸ در ۱۰:۵۰ ب٫ظ- پاسخ دادن

    احسنت، خوب بود

  2. محمد دلدار ۱۳۹۵-۱۰-۲۸ در ۱۱:۲۰ ق٫ظ- پاسخ دادن

    دو سه موردش برام واضح نبود اما بعضیاش خیلی خوب بود

ثبت ديدگاه
عنوان