بلبشوی فضای مجازی

ببندین اون شیرفلکه رو

هویدا: ولی قربان فوت نکنم تاول میزنه‌ها.
ناصرالدین شاه: تاول چیه. یه پماد خوب از یه شرکت معتبر بهت معرفی می‌کنم روزی دوبار بمال. همه پرزا رو می‌شوره می‌بره.

شرح رای دادن دهه هشتادی‌ها

اعجوبه‌ها

خلاصه اینکه در جریان باشید، نابلد نیستیم. چند هفته با بچه‌ها کارمون درآوردن آمار همه‌تون بوده. انصافا شورای نگهبان باید حق مأموریت می‌داد بهمون بابت این آمارگیری.

گزارش / از دیدار با رهبری

از چشمه‌سار حکمت

من در برابر این حکیم فرزانه نشسته‌بودم و محوش بودم. بی هیچ مانعی و بی واسطه سیگنال‌ها و امواج. از همان لحظه که پرده‌ سبز زیر تابلوی «اِنَّ المَراَة ریحانه» کنار رفت و برای جمعیت دست تکان داد

واکنش دبیرکل سازمان ملل در برابر حمله صهیونیست‌ها به بیمارستان غزه

یابو که نیستم!

گوترش: اون لیوان آب پرتقال رو بده فشارم افتاد. 
(بعد از هورت اول لیوان را روی میز می‌گذارد و با لحنی عصبی): ما باید به این اقدام غیرانسانی یه واکنشی چیزی نشون بدیم. خوبیت نداره بدون واکنش. 
معاون: قربان ولی هفته پیش یه‌بار محکوم کردیما! 
گوترش: عه؟! خب پس. 

واکنش‌ها به ممنوع‌الکاری تعدادی از بازیگران زن

شرافت؟ گشتیم نبود!

زندانبان مذکور هم هرچه گفته: «بابا نمی‌خواد اینا رو بگی. تخمه خوردن تو تو سینما چه ربطی داره به پرونده‌ات» توماج پاسخ داده که : «نه، هیچی نباید از شما مخفی بمونه. راستی وسط فیلم یه سرویسم رفتم. اینم تو اعترافاتم یادداشت کن.»

عنوان