تعریف احترام به سبک لوتی

سلطان غم، مادر

حضرت عباسی خدمتی که ما به ننه کردیم زبونزد هم ولایتی ها بود. یه چشمه‌اش اون روزی بود که ننه اومد لب بوم و با بغض گلو گفت:حشمت، این کفترات که میان لب بوم و هوهو میکنن من بند دلم پاره میشه.

کاندیداشو 22/ تبیین نگاه ارباب،رعیتی

سلسله جبال‌های خشوع و تواضع

مثلا در محیط اداری، رئیس و کارمند شاید معادل‌های مناسبی باشند. هر چند احساس می کنم شاید عنوان قربان، بهتر بتواند نزدیکی کارمند و مدیر را نشان دهد.

کاندیداشو 13/ چالشهای زیست محیطی

هر خانه یک معدن

اول: شغل معدن که در زمره شغلهای پرخطر و با سختی فراوان است، حذف شده و از محل هزینه استخراج از معادن در دوردستها، صرفه جویی ارزی خواهیم داشت.

کاندیداشو 11/ کارگاه خیلی علمی و خیلی تخصصی H2Oشناسی

نخبه‌های آبکی

در این کارگروه که با حضور تاپ ترین محققان رشته شیمی، گرایش تجزیه برگزار گردید، با انجام آزمایشات علمی با تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی شامل تفنگ H2Oپاش، بادکنک، کیسه نایلون، بطری و... تحقیقات، روند مثبتی داشت

کاندیداشو 5/ چالش های زیست محیطی

طرح القاء باروری به ابرها

وی خاطرنشان کرد ما طرح های عالمانه و عاقلانه‌ای داریم و به طرح کارشناسی شده خود، موسوم به طرح «بربام» اشاره کرد و افزود: کارشناسان و نخبگان، به سرپرستی خودم، ماه‌های متمادی به‌ بررسی این طرح پرداخته‌اند.