سست‌تر از لانه عنکبوت

خداقوت پهلوان!

ماوقع اسقاط بالن چینی

مدرسه با مانع!

وارد شدن چه آسان، خارج شدن محال است!

عنوان