در حاشیه اظهارات الهام علی اف

تُلمبه‌ات را زمین بگذار!

در پی این اظهارات، «عهدنامه‌ی گلستان» ضمن خوردن یک ورق کامل از قرص متوکلوپرامید، خطاب به علی‌اف گفت: «تو علاوه بر تاریخ، بقیه‌ی درس‌هایت را هم در حالی‌که با پاها از میله‌ی بارفیکس آویزان بوده‌ای، خوانده‌ای یا فقط همین یک فقره است؟!»

فال سالانه برای متولدین تیرماه

پیشرفتی در حد شایعه

به‌ زودی رئیس‌تان تغییر خواهد کرد. رئیس جدید عاشق آب‌دوغ‌خیار است. در اولین روز کاری، یک پارچ آب‌دوغ‌خیار تگری به او پیشکش کنید. تأثیری بر موفقیت شغلی شما نخواهد داشت، اما ماه بعد یک دیدار تصادفی در پارک با او خواهید داشت که باعث می‌شود در جواب آن آب‌دوغ‌خیار، یک دلستر لیمویی برای شما بخرد.