سخن مشاهیر

سیزده روز و پانزده ساعت برای تخریب

- یافتم! یافتم!
«ارشمیدس» پس از ساختن فحش جدید برای تقدیم‌کردن به نیچه.

به‌نقل از طوطیان شکّرشکن

خاکِ عالم با چند پیس تام فورد

دیگری گفت: «هردو سخن لغو می‌گویید. باید در کل باغ کرفس بکاریم تا کارخانه‌ی کنسرو خورش کرفسی که مزه‌ی قرمه‌سبزی بدهد، راه بیندازیم. این شیوه‌ی من است.»
کسی دیگر گفت: «گل شبدر چه کم از لاله‌ی قرمز دارد؟!»
دیگران خطاب به وی گفتند: «هَن؟!»
پاسخ بداد: «شعر فرمایش فرمودم دیگر!»

انتخابات با شهلاناز

نه به چروک فکری

به‌قول دومادم از همین اولِ کار مشخصه که کی به‌درد نمی‌خوره. دیگه دوره، دوره‌‌ی بادی‌لانگوبیج و این‌ حرف‌هاست. طرف یه انگشتش رو تکون بده، هزاااارتا چیز می‌شه از شخصیتش فهمید. مثلاً شما ببین کی چی پوشیده.

اندر احوالات پسرک و کتاب

شیرجه قورباغه‌ای در استخر شادی

به بقالی نارسیده مردی را بر بساطی یافتند که هنگامه گرفته بود و دعوی آن می‌کرد که وی را در بساط کتاب‌هایی است که کاتب فاضل هریک اسرع‌الطریقِ به‌سامانیِ حال، شیرین‌ترین مقال را در آن آموخته، آن‌سان که هیچ پیرِ طریقی همانندش را به جنبنده‌ای نگفته.

تعبیر خواب همکار جدید

جای همکار بداخلاق بنشانید درخت

پس در خواب تخم‌مرغ را بگشاید تا نوع مصیبت بر وی آشکار آید. اگر در آن ماشین اسباب‌بازی مدل پراید بود، دلیل آن کند که همکار جدید همواره کارهایش را در فرغون نهاده، روی میز دیگر همکارانش چپه می‌کند.

عنوان