فال سالانه برای متولدین تیرماه

پیشرفتی در حد شایعه

به‌ زودی رئیس‌تان تغییر خواهد کرد. رئیس جدید عاشق آب‌دوغ‌خیار است. در اولین روز کاری، یک پارچ آب‌دوغ‌خیار تگری به او پیشکش کنید. تأثیری بر موفقیت شغلی شما نخواهد داشت، اما ماه بعد یک دیدار تصادفی در پارک با او خواهید داشت که باعث می‌شود در جواب آن آب‌دوغ‌خیار، یک دلستر لیمویی برای شما بخرد.