هواشناسی

۵:۰۶ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۸

پشت خونه ی هاجر به ما ربطی ندارد

تکرار غافلگیری

چه کسی در حال ساماندهی آب گرفتگی معابر و آب های سطحی ست؟! گفت: این حجم از بارش ما را غافلگیر کرد، اما در حال تدبیر برای جلوگیری از غافلگیری در سالهای بعد هستیم.

۱:۰۳ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۰۲

تکانه‌های فرهنگی

ترس و هیجان صعود و نزول زر و سیم، بر اهالی این بلاد کفایت است، همان بِه که مکانی بر جشن و سرور و شادی و پایکوبی بنا نهیم، تا همزمان که هزینه‌ها باآنها می‌شود، در مکانی فرهنگی و هنری، همراه با ابدانشان، رشد فرهنگی نیز تکانی میخورد.

توییتر

۱۰:۲۱ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۲۴

علت اصلی جدایی همسرانش

جان ما، جان اونا

بااینکه والدینش نامش را دونالدجان گذاشتند، تا برایش احترامِ زوری بخرند، اما همه‌ی بچه محل‌ها او را هوی دونالد، کلّه خر، هی دونی و... صدا می‏زدند.

پولشویی

۱۲:۰۱ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۰۱

قدم خیرها

اکنون ما بدعهدی ای از جانب ایشان ندیدیم. امضای آنها حکم سبیل پدر بزرگ ابوی بنده را داشت، شک در قطعیت عمل به وعده هایشان راه نمیابد