پیشخند روزنامه‌های چهارشنبه ۵ مردادماه

حادثه ادب دارد.

فصل سیل
+ گوشی‌ها آماده، دوربین‌ها باز

پیشخند روزنامه‌های چهارشنبه ۲۹ تیر

shift چپ یا shift راست؟

پس شایسته‌سالاری چه می‌شود؟
+ میرود دم کوزه و آبش را میخورد.

پیشخند روزنامه‌های چهارشنبه 22 تیر ماه

بازگشت ماسک‌ها

مستاجر کُشی
+ تازه‌ترین فیلم صاحب‌خانه‌ها، اکران شده در شهرهای سراسر کشور

پیشخند روزنامه‌های چهارشنبه ۱۵ تیرماه

هوش طبیعی دیگر رد داده است!

شهر آلوده ما
+ اگر هر کسی جلو در خونه خودش رو آب و جارو کنه، شهرتون تمیز میشه!

پیشخند روزنامه‌های چهارشنبه ۸ تیر

پناهندگی اجساد در مهد آزادی دنیا

موسیقی ایرانی ظرفیت چند صدایی دارد
‌ چرا که هم‌اکنون هر جوان ایرانی یک خواننده بالفطره است.