پیشخند روزنامه های چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت

عجله کار شیطونه!

۵۰ درصد در تامین هزینه مطب دچار مشکل هستند.
خب چرا هزینه ویزیت‌ها رو زیاد نمی‌کنین؟

پیشخند روزنامه‌های چهارشنبه ۳۱ فروردین

عملیات تروریستی علیه جیب!

چشم‌های بسته مقابل شیعه‌کشی افغانستان
یه کاریه که شده، حالا هی بزرگش نکنین الکی!

پیشخند روزنامه‌های چهارشنبه ۲۴ فروردین

تعطیلی گروه‌های خانوادگی!

روی میز راه می‌روند و به معلم می‌گویند «خاله»
به این میگن تحول نوین نظام آموزش و پروش..

پیشخند روزنامه‌های چهارشنبه ۱۷ فروردین

یا سحری! یا افطاری!

تورم در ترکیه از ایران سبقت گرفت
چرا ما تو همه چی باید از بقیه عقب باشیم؟ پس مسئولین حواسشون کجاست؟

پیشخند چهارشنبه ۲۵ اسفند

کوروش! بیدار شو!

پایان قرن
و آغاز تبریک‌های سمی!