سلبریتی در سیل

۱۰:۳۶ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۰۵

زلزله تخصص ماست!

با همان مبالغی که توی زلزله جمع کردند یک جوری صورت خودشان و هفت نسلشان را با سیلی سرخ نگه میدارند.

۹:۴۳ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۲۷

فوت‌های خانه‌تکانی

زنگ مهارت

معمولا از یک خانه 80 متری، پس از انجام خانه‌تکانی، فقط 10 مترش قابل استفاده و تردد است!

۱:۵۹ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۱۵

زنگ علوم

روز درختکاری

با خود گفت لابد پیر با این مخفی شدن می‌خواسته تا درسی به من بدهد، پس از درون خود متنبه شد و تصمیم گرفت حکایت را بیش از این کش ندهد. اما در لحظه آخر تصمیم گرفت تا یک سر به حیاط خانه پیر هم بزند و از قضا پیر را آنجا هم نیافت. در حال خروج از خانه برگه‌ای را روی آینه دید و متوجه یادداشت‌های روی آن شد.

۸:۳۸ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۰۸

حکایت مردودی داماد آقای رئیس جمهور

مشکل نیمکلاج آقای داماد

شنیده ها از مردود شدن چندباره آقای کامبیز مهدیزاده ملقب به داماد رئیس جهمور در آزمون خلبانی حکایت میکند. البته با علم به توانمندیهای آقای مهدیزاده، احتمالا ایشان با بخش آیین-نامه آزمون خلبانی مشکل نداشته و در بخش شهری و نیمکلاچ نمودن هواپیما مردود شده که انصافا هم سخت است. گفته شده ایشان سخت مشغول تلاش است و حتی در منزل و زمان استراحت هم لباس خلبانی را در نمی آورد.

روز مادر

۳:۰۰ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۰۵

زنگ اجتماعی

اَدَ بَدَ دَدَ

خیلی خوب است که شعرتان را با آواز به مادر تقدیم کنید. نگران صدای احیانا ناخوشایند خود هم نباشید. مادر که قطعا لذت می‌برد بقیه هم فوقش برای چند لحظه گوش‌هایشان را می‌گیرند.