گفت و شنود

راه راه: گفتم: معاون راه‌ آهن دوباره خبر خرید ۵۰۰۰واگن از روسیه را تکذیب کرد!
گفت: مگر وزیرصنعت همین دیروز نگفت روی ریل می ایستم و نمی گذارم این واگن ها وارد بشوند؟!
گفتم: هفت ماه پیش هم راه آهن و هم وزارت راه این خبر را تکذیب کرده بودند!
گفت: حرف همدیگرو تکذیب می کنند تا دستشون سفت بشه!
گفتم: از قدیم هم گفتن دلاکها که بیکار می‌شوند سرهم را می‌تراشند!

ثبت ديدگاه
عنوان