تأثیر ورود ایرباس بر گشایش برجام از دیدگاه طراحی اجزا
خستگی ناشی از فشار ایمیلی

راه راه:
هم زمان با ورود ایرباس به ایران، شاهد بودیم، عده ای سعی داشتند، این اتفاق را کوچک جلوه دهند. در این مطلب سعی شده است با نگاهی مهندسی به بزرگی این اتفاق مهم و تاثیرات آن بر گشایش برجام پرداخته شود.

در علم طراحی اجزا، به قطعه ای که تحت نیروهای دینامیکی ترک برداشته است، خسته می گویند و این قطعه خراب است و اگر تعویض نشود، در ادامه تاثیر این نیروها خواهد شکست.
حال اگر این را به شرایط کنونی تعمیم دهیم و قطعه را مقاومت آمریکا در مقابل اجرای برجام در نظر بگیریم، متوجه خواهیم شد، مقاومت آمریکا در اثر فشارهای ایمیلی ترک برداشته و این ترک به صورت اجازه ی ورود یک ایرباس به ایران نمایان شده است.

البته باید یاد آور شد، فرقی نمی کند، این ایرباس مرجوعی بوده یا به صورت اجاره به شرط تملیک، به ایران داده شده است، زیرا در قطعه ی خسته، میزان ترک فرقی نمی کند و هر مقدار هم که کوچک باشد، قطعه خسته است.
در بررسی اتفاقات هفته ی اخیر، برگزاری مراسم تحلیف ترامپ در این هفته، از توجه آمریکا به این قضیه خبر می دهد و این تعویض قطعه ی جدید با قطعه ی خسته، خود تاییدی بر مطلب ارائه شده است.
البته، شاید با تغییر رییس جمهور آمریکا، مقاومت آمریکا در مقابل اجرای برجام تجدید شده باشد، ولی ورود این هواپیما به ایران نشان داد، فشارهای ایمیلی بی تاثیر نبوده وادامه ی آن ها می تواند باعث شکستن دوباره ی این مقاومت و گشایش در برجام شود.

البته باید توجه داشت، این تاثیر ایران در انتخابات آمریکا و تغییر رییس جمهور بعد از ۸سال، که از خستگی ناشی از فشارهای ایمیلی حاصل شده است، خود نتیجه بزرگی است، که حتی اگر برجام هیچ نتیجه ی دیگری نداشته باشد، به تنهایی می تواند نتیجه ای خوب و قابل قبول باشد.

۲ Comments

  1. اسی مانکن ۱۳۹۶-۰۵-۱۹ در ۱۱:۲۸ ق٫ظ- پاسخ دادن

    ساعت ۴ و ۴ و نیم خوب بود
    تکرار اون افراد جلوی مجلس هم شیرین اومد به مزاجم

  2. افشار ۱۳۹۵-۱۰-۲۹ در ۱۱:۱۷ ب٫ظ- پاسخ دادن

    نخندیدم : |

ثبت ديدگاه
عنوان