«آیا می‌دانید» مسافرتی
امتیاز بنزین

راه راه: آیا می‌دانید جاده‌ها برای رفاه انسان ها ساخته شده و انسان می‌تواند با غلتاندن تایر خودرو خود بر روی جاده، مسافت مبدا تا مقصد خود را طی کند و تنها خستگی مچ پا به دلیل فشار وارده بر پدال او را اذیت کند؟

آیا می‌دانید این فشار گاهی به دلیل پراید بودن خودرو به فشار وارد بر کمر و ستون فقرات هم تبدیل می‌شود؟

آیا می‌دانید در جاده‌ها مامورانی خدوم وجود دارند که با اشیایی کفگیرطور، شما یا دیگر فرمان به دستان را برای رانندگی بهتر و کم خطرتر به کنار جاده هدایت می‌کنند؟

آیا می‌دانید ویروس کرونا در حال پخش شدن در کشور است؟ نگو نمی‌دونی که با همین علامت سوال می‌زنم توی سرت.

آیا می‌‌دانید شما بدون این که متوجه شوید می‌توانید ناقل ویروس باشید؟

آیا می‌دانید همان پراید شما که درد ستون فقرات برای شما به ارمغان می‌آورد می‌تواند بدنه‌ای آغشته به ویروس داشته باشد؟

آیا می‌دانید وقتی ممکن است با مسافرت خود ویروس را جا به جا کنید باید در خانه بمانید و از امکانی که خودرو برای شما ایجاد کرده استفاده نکنید؟

آیا می‌دانید دو در کردن مامور راه و رفتن به شمال، هیچ امتیازی جز سوزاندن بنزین ۱۵۰۰تومانی‌تان ندارد و مرحله بعدی جدال با عزرائیل است؟

ثبت ديدگاه