فال هفته/5
ای صاحب فال، به بیمارستان برو!

راه راه:
ز آنک منم شیر و تو شیشاک من
گاز زدم در تو و می‌سوز خوش

ای صاحب فال خواجه معتقد است شما ازبس شیشاک(نوعی ماده مخدر در زمان خواجه که معادل شیشه امروزی است) کشیده‌اید، مثل شیر درحال صادرات رایگان گاز به دیگران هستید و به خوبی و خوشی مشغول سوزاندن اموال و دارایی‌های بیت‌المال هستید. بهتر است کمی سرعقل بیایید و دست از تاراج مملکت بردارید.

آتش و گازم نخورد ور بخورد بازدهد
چون عددی را بخورد بازدهد بی‌عددی

ای صاحب فال، همین را می‌خواستی؟ به قدری گند حرکت اخیر تو در صادرات رایگان گاز به خارجی‌ها بالا زده است که حتی خود خواجه بنده خدا هم قاطی کرده و معلوم نیست چه دارد می‌گوید؛ اما علی الحساب تا کسی حواسش نیست گاز‌ها را رد کن بیاید. البته شما این را هم باید بدانی که قاعدتا خواجه اگر حال عمومیش خوب بود، می‌خواسته بگوید گند زدی به صنعت نفت و گاز کشور رفت

روح او مقبول حضرت شد اناالحق می‌زند
ای حسام الدین تو بنویس مدح آن سلطان عشق

ای صاحب فال که حسام الدین نام داری، روح‌هایی در اطراف تو مشغول جاسوسی و خبرچینی هستند اما تو غم‌ات نباشد، همچنان مشغول مدح و پاچه‌خواری رئیست باش. والا کی به کیه… .

چه شنیدی تو چه گفتی بگو تا شب کجا خفتی
حکایت می‌کند رنگت که جاسوس القلوب آمد

چه شده است؟ چرا رنگ‌ات پریده و لپ‌های گوشتی‌ات فرو رفته است؟ این رنگ رخساره تو حکایت از وجود جاسوس در دفترت می‌دهد

ری و بی و نون را کردست مقرون با الف
در باد دم اندر دهن تا خوش بگویی ربنا

شما مدتی است که زمین و زمان را به هم می‌بافی. به هرچیزی آویزان می‌شوی تا ذهن مردم را از چیزهای مهمی مثل کرسنت و برجام دور کنی. حتی به ربنا هم خودت را آویزان می‌کنی.

نکوهش گر و تیز و پرخاشجوی
بدو گفت گودرز بیمارستان

ای صاحب فال خواجه معتقد است شما که مدام درحال فحش دادن و پرخاش و نکوهش کردن و داد و بیدادی، باید خودت به بیمارستان مراجعه کنی نه اینکه کاره این مملکت هم بشوی! ترجیحا بیمارستان روانی برو. مرسی اه.

ثبت ديدگاه
عنوان