از خفه شو بتمرگ پف... تا دوفوریتی
زنده باد موافق من!

راه راه: ایمیل های لورفته ی علی مطهری و محمدرضا عارف که منجر به پیشنهاد طرح دوفوریتی بازداشت شش ماه تا دوسال برای پرسشگران در جلسات عمومی شد:

 

From: aref.mmreza
To: Ali1958
پووووفف… کلافه شدم. آخه یکی نیست به اینا بگه «پوف…ز» که خفه شن؟! مثل مرغ بی محل میپرن وسط. لغو و به هم زدن جلسات تا کی؟
دیشب مجلس عقد کنون بودم یه  نفر جلسه رو به هم زد، اون هم با گفتن کذب محض. گفت: «عروس رفته گل بچینه!». بعدش اومدم خونه… عفت خانوم، زن همسایه، شاکی بود و درد و دل می کرد که نه تنها جلسات شما بلکه جلسات مارو (یعنی خودشون رو) هم به هم ریختن.
می گفت شوکت خانم تو اوج تمرکز بوده و رسیده بود اونجا که زن دوم شوهر آهو خانوم رو پیدا کنه که یه هو سبزی فروش تو کوچه داد زد: «اسفناج سه کیلو هزار» و جلسه به هم خورد…
پایه ای یه کار خفن کنیم؟

 

From: Ali1958
in reply to: aref.mmreza
پایه تم داداش… اصلاً از همون بچگی من با این بر هم زنندگان جلسه مشکل داشتم.
دبستان که بودیم قرار بود تعلیمات اجتماعی رو سر جلسه به من برسونن… ولی نه تنها نا رفیق بودن و زنبیلشون رو جای دیگه گذاشتند؛ بلکه دستشونو بالا میکردن و از معلم سوال هم می پرسیدن.
یه بار هم قبل از انصراف از کاندیداتوری داشتم سخنرانی می کردم، یه نفر هی دستشو می آورد بالا، هی من می گفتم بفرمایید؟ اونم میگفت میخام ببینم کولر باد داره یا نه؟! کلی از رأی هام ریخت :-\ :-\

ثبت ديدگاه
عنوان