چگونگیِ برطرف کردن سایه ی جنگ از سر یک کشور و مردمش
برطرف کن تا برطرف کنم!

راه راه: ۱-نیت کنید و رئیس جمهور شوید. شاید بدون نیت کردن مشکلی پیش نیاید، اما واضح و مبرهن است که بدون رئیس جمهور شدن، هرگز موفقیتی حاصل نخواهد شد.
نکته: علیرغم تصور عوام، نظامی شدن و فرماندهی قرارگاه قدسِ سپاه شدن هیچ تأثیری بر کنار رفتن سایه ی جنگ ندارد. پس کاملا آن را از کله ی پوکِ کم حافظه تان بیرون بیاندازید.
(بعد از رئیس جمهور شدن، شما چهار سال وقت دارید سایه ی جنگ را بردارید.)

۲-بروید و با زبانِ خوش به خارجی ها بگویید که آی خارجی ها! (مراقب تن صدایتان باشید که خدای نکرده خیلی بالا نرود وگرنه آن ها دلخور میشوند.) مگر خودتان مردم و کشور ندارید؟ خوشتان می آید یکی هم بیاید سایه ی جنگش را روی شما بیاندازد؟
اگر نکته ی ذکر شده را رعایت کنید، امید است آنها سایه ی جنگ را بردارند، عَلی بَرِکته للّه!

۳-اگر آن ها خواستند بیایند و بیس چاهاری دوربین بگذارند و شما و نیروگاههایتان را دید بزنند، بگذارید بیایند و بگذارند و بزنند. طلا که پاک است، چه منّتش به خاک است؟
(نکته: باز هم علیرغم تصور عوام که می پندارند با بررسی و دوربین و کارشناسِ عضوِ سیا، جاسوسی در کشور اتفاق می افتد و آن ها نقاط ضعفتان را می فهمند و سایه ی جنگ از قبل هم بیشتر می شود، این اتفاق نخواهد افتاد پس خیالتان تخت باشد.)

۴-اگر کسی در داخل کشور، به شما گفت: واردات بی رَویه، تولید و اشتغال را نابود می کند و این خودش برای جامعه نوعی تهدید به حساب می آید، جوابِ او را با فحشهای بد بد و حرف های ناگفتنی بدهید. چون آنها باادبتر هستند و نمیتوانند فحش بدهند. بدین ترتیب دماغ سوخته می شوند و دل شما عمیقا خنک میشود.
(نکته: خرید یا تولید هر گونه سلاح و ادوات جنگی ابداً نمی تواند نیروی بازدارندگی داشته باشد. عوضش بروید کمی خودرویِ بی کیفیت خارجی و ماتیک و پنکک و فرمژه و لاستیک فرغون و  نعل اسب و این قبیل چرت وپرت جات* از خارجی ها به قیمت بالا بخرید، بلکَم بیخیالتان شوند.)

۵-نهایتاً اگر چهار سال وقتی که داشتید، تمام شد و نتوانستید با آن همه بیچارگی و فلاکت،  سایه ی جنگ را از سر مملکت بردارید و سایه ی جنگ بیش از پیش کشورتان را تهدید می کرد، باز هم اصلا نگران نباشید. بیایید و مستقیم توی چش و چال مردم نگاه کنید و بگویید من سایه ی جنگ را انداختم بیرون.
(نکته: شایانِ ذکر است، این مسئله در تبلیغات باید گفته شود که اگر کسی به غیر از من انتخاب شود نمیتواند سایه ی جنگ را برطرف کند. اگر گفتند ۲۹ سال است که کسی جرئت نکرده به ما حمله کند و جنگ راه بیاندازد، سکوت کنید و به آنها نگاه عاقل اندر سفیه بیاندازید.)

* اشاره ی واقعی به بخشی از وارداتِ کالاهای غیرِ ضرور در دولت یازدهم.

ثبت ديدگاه
عنوان