ناصر فیض در اردوی آموزشی طنزپردازان راه راه مطرح کرد:
خط قرمز در طنز با سانسور متفاوت است

ناصر فیض طنز پرداز و شاعر، در کارگاه طنز و کاریکاتور «راه راه» به موضوع خط قرمز در طنز و ظرافتهای طنز پرداخت.

ناصرفیض در ابتدای صحبتهایش گفت: پایه و اساس طنز نوعی اعتراض است که لباس هنر پوشیده است؛ اگر اینگونه به طنز نگاه کنید فارغ از ظرافت‌های شعر حافظ، آن را هم نمونه شعر طنز و اعتراض به شرایط سیاسی و اجتماعی آن روز می بینید.

وی با تاکید بر اینکه تقسیم بندی متون ادبی به طنز و جدی صحیح نیست، گفت: طنز و طنزپردازی، مقوله جدی است و بهتر است گفته شود متون طنز و جدی؛ این که حافظ زبان کنایه و طنز را انتخاب می کند به خاطر شرایطی است که شاعر با آن مواجه بوده است. چون امیر مبارزالدین، والی ستمگری بود، نفاق زیاد بود و تملق خریدار داشت و کسانی بودند که هم از توبره می خورند و هم از آخور! و حافظ در واکنش به اوضاع و شرایط آن زمان شعر می گفت.

فیض با اشاره به وجود خط قرمز در طنز پردازی گفت: خط قرمز در طنز داریم که با سانسور متفاوت است. طنز پرداز باید تیزهوشی داشته باشد و با احتیاط به این خط قرمزها نزدیک شود؛ من با سانسور مخالفم ولی آزادی بیان و دموکراسی ادعایی، هیچ جای دنیا وجود ندارد.

وی اضافه کرد: اصلا فرض محال که بتوان همه چیز را گفت؛ هنرمند باز هم باید غیر مستقیم بگوید چراکه هنر تکلیف می کند که آنچه می خواهیم را مستقیم نگوییم.
photo_2016-08-21_17-36-35
فیض با تاکید بر اینکه طنزپرداز باید از مسائل پیرامونش حرف بزند گفت: هنر طنز پرداز این است که با حفظ احترام دیگران و قومیت‌ها و تفاوت‌های مذهبی، صلابت شعری خودش را حفظ کند. ممکن است کسی فکاهه بگوید یا مثل حافظ با شعری که طعنه به وضعیت سیاسی و اجتماعی می زند شعری در درجات بالا بسراید. در هر قالبی نباید حرف اصلی شاعر زیر سوال برود. مثلا سعدی در جایی می گوید درویشی نزد پادشاهی رفت و شاه گفت چه زمانی یاد ما می افتی؟ و درویش گفت وقتی که یاد خدا را فراموش کنم. بیان جسورانه ای که بهانه ی تعرض به پادشاه نمی دهد.

وی افزود: اعتراض با توهین فرق دارد؛ باید به شکلی طنز بگویید که حرفتان زیر سوال نرود و این با تسلط به صناعات ادبی به دست می آید و هر چه غیر مستقیم تر بگویید هنرمندانه تر است چون مخاطب از کشف آن بخش مخفی هنر لذت می برد.
فیض

فیض اضافه کرد: طنز در همه دوره ها ابزاری بوده است برای فضاهایی که نمی شد با زبان معمولی صحبت کرد و برای همین سراغ طنز می رفتند.

وی با توصیه به حفظ شخصیت و صلابت ادبی شاعر گفت: طنزپرداز توهین نمی‌کند چون کسی که منطق شعری دارد توهین نمی کند؛ توهین به این معنا که اگر کسی را هجو کنید مظلوم واقع شود.

این طنزنویس و شاعر با اشاره به لازمه های نثرنویس شدن گفت: باید منابع گذشته چون تاریخ بیهقی، گلستان و بوستان سعدی و کلیله و دمنه را بخوانید. برای شناخت فضای شعر و طنز کتاب “روزنه” از کانون نویسندگان مشهد و کتاب “تاروپود” از سید مهدی موسوی را بخوانید.

در انتهای کلاس هنرجویان باشگاه طنز و کاریکاتور «راه راه» شعر طنز هایشان را خوانش کردند و شعرها نقد شد.
photo_2016-08-21_17-36-10

ثبت ديدگاه
عنوان