فحش شمار آنلاین

اگر احساس میکنید شمارش فحش هایی که از طرف مدیران و مسئولان میخورید از دست شما خارج شده

اگر احساس میکنید دیگر به تنهایی نمیتوانید به تنهایی از پس این کار بر بیایید

اکر احساس میکنید تعداد مدیران فحاش هر روز بیشتر از دیروز میشود

فحش شمار آنلاین چاره کاره شماست!

مشتری: من خودم تا چند وقت پیش نه بیمه بودم نه میتونستم فحش های یه عده کمی از مسئولارو بشمارم مخصوصا این روز ها که هی بیشتر هم میشن ولی از وقتی فحش شمار انلاین رو نصب کردم به هم راحتی حق بیمه رو دادم هم تعداد فحشا رو میتونم بشمارم

فحش شمار آنلاین!

راحت… کاربردی …به درد بخور

ثبت ديدگاه
عنوان