بی‌بی‌سی و امثالش چطور وضع ناخوش مردم سیل‌زده را وارونه نشان می‌دهند و با ایران مقایسه‌شان می‌کنند

اروپا شناسی

اروپا نه کشور است نه قاره. بلکه سبکی از زندگی است. اصلا خود زندگی است. جایی که خیلی موضوعیت ندارد در آن واقعا چه رخ می‌دهد؛ چون همه می‌دانیم جای نایسی است

فتوکاتور روز

فتوکاتور | مگه ایرانه؟!

عکسخندهای سیل آلمان را داغ و تازه ببینید!

مناجات یک دانیال زاده!

ماشین آخرین مدلم لطف خداست!

خدایا، افکار منفی و حسادت‌ها را چنان از من دور کن که تهویه ماشین آخرین مدلم دود کارخانه‌های سرطان‌زای فولادم را...

آلمان و تحریم حزب‌الله