حیوانات

۱۰:۰۶ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۲۹

اولویت

۹:۳۹ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۱۵

همکاران صحنه

روزه بوق

۱۱:۳۱ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۱۸

دوبیتی

شعر طنز : بوق‌تر از بوق‌تر از هر چه که بوق است!

یکبار دگر زردک کمرنگ یهودی
با دست زده بر سر سلطان سعودی

۱۰:۲۷ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۱۰

سگ شیرده