مشت و مال

چون ترم قدیم بر تنم پیژامه

چمچاره

ز گهواره تا گور، لااقل یه‌بار لای جزوه‌تو باز کن

ما که کلاسامون از اول دبستان تا آخر دکترا کلّاً حضوری بود، از درسامون چیزی نمی‌فهمیدیم و طبیعتاً تقلّب هم که می‌کردیم، تقلّبمون اشتباه بود و چهارنفر دیگه رو هم بدبخت می‌کرد. بعد شما که از بیخ مجازی بودین، دیگه چی رو می‌خواید به هم برسونید؟

مشت و مال بازگشایی مدارس

شادِ ناشاد، روحت شاد!

بازگشایی مدارس