آژانس صلح‌آمیز

وقتی از سازشکاری حرف می زنیم، از چه حرف می زنیم؟

هزینه های سازشکاری

مقامات آمریکایی قسم قرآن خوردند که به هیچ عنوان از این اطلاعات سوء استفاده نمی کنند و صرفا به خاطر کنجکاوی این اطلاعات را می خواهند.

شعر طنز

اخوانیه‌ عراقچی!

بازیگر نقش اوّلِ برجام است
هم بازی بچّـگی گلزار عباس

بر سردر مملکت نوشتند به‌ زر
هرگز نشود دولت او خوار عباس

برگی از خاطرات یک اغتشاشگر: روشهای سرکوب در سال ۸۸

از قیر داغ تا بمب هسته ای


پایمال شدن حقوق حیوانات هم به وضوح مشاهده می شد! که جا داشت یک کمپین اعتراضی با نام #نه_به_استفاده_ابزاری_از_حیوانات_بی_خبر_از_خرابکاری_نظام در همانجا راه اندازی کنیم، که متاسفانه در آن شرایط خفقان و سرکوب وحشیانه، فقط توانستیم برای این حیوانات بی گناهی که بازیچه دست نظام شده بودند، خون گریه کنیم !!